רפואה ומשפט

חוק זכויות החולה
עקרונות פרקטיים לקבלת הסכמה מדעת
הסרט סוקר את חשיבות התהליך מול המטופל טרם קבלת הסכמתו מדעת לטיפול, ונותן עקרונות פרקטיים לניהול תהליך זה.
קיבעון מסוכן
על הסיכון שבקבעון מחשבתי בעת אבחנה וטיפול במטופל, וחשיבות העיון במסמכים ומידע קודם לשם שימור רצף טיפולי
סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הרשומה הרפואית ככלי להבטחת רצף טיפולי: 3 סיטואציות הממחישות את חשיבותה של הרשומה, ובפרט בצמתי טיפול
הסכמה וסירוב מדעת
3 סיטואציות מחיי היום-יום בבית החולים, של אינטראקציות מטפל – מטופל במסגרת תהליך קבלת הסכמה (או סירוב) לטיפול

בטיחות וניהול סיכונים ברפואה

בקרוב- קורס מקוון בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה
בקרוב- קורס מקוון בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה בשיתוף פעולה עם ההסתדרות הרפואית והיחידה לניהול סיכונים ברפואה בחברת ענבל.
כמעט אירוע
כמעט אירוע ככלי איכותי לעשייה בטוחה

תקשורת ורצף טיפולי

תקשורת מיטבית
לתקשורת מיטבית בין אנשי צוות ישנה השפעה ישירה על איכות ובטיחות הטיפול
רצף טיפולי
על החשיבות בשמירה על רצף טיפול במציאות מרובת מטפלים, בעת מעבר המטופל בין מחלקות בבית חולים, לקהילה ועוד
קיבעון מסוכן
על הסיכון שבקבעון מחשבתי בעת אבחנה וטיפול במטופל, וחשיבות העיון במסמכים ומידע קודם לשם שימור רצף טיפולי
סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הרשומה הרפואית ככלי להבטחת רצף טיפולי: 3 סיטואציות הממחישות את חשיבותה של הרשומה, ובפרט בצמתי טיפול
הסכמה וסירוב מדעת
3 סיטואציות מחיי היום-יום בבית החולים, של אינטראקציות מטפל – מטופל במסגרת תהליך קבלת הסכמה (או סירוב) לטיפול
במרחק נגיעה - יחסי תורן כונן
הסרט עוסק בתקשורת בין אנשי הצוות ובין מחלקות בבית חולים, בדגש על מערכת היחסים בין תורן לכונן

שקיפות וגילוי נאות

גילוי נאות
גילוי נאות
הנפגע השני
הנפגע השני
השתקפות
הסרט מציג את הסוגיה של גילוי נאות למטופל ומשפחתו לאחר טעות, וכן ההתנהלות מול הצוות המעורב כנפגע משני