מאמרי היחידה

הקורבן השני

הקורבן השני- לרפא את המרפא
20/12/2016
נוסח מלא (389.1 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה

רשלנות רפואית

על הדבש ועל העוקץ - מבט משפטי על הרפואה הוירטואלית
16/11/2014
נוסח מלא (111.76 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה
עקרונות מנחים לבניית טפסים: מידע/ הסכמה/ הפניות ועוד
20/12/2016
נוסח מלא (423.16 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה בענבל

רפואה מקוונת

על הדבש ועל העוקץ - מבט משפטי על הרפואה הוירטואלית
16/11/2014
נוסח מלא (111.76 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה

סודיות רפואית

על הדבש ועל העוקץ - מבט משפטי על הרפואה הוירטואלית
16/11/2014
נוסח מלא (111.76 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה

תקשורת בין מטפלים

הסדרת תהליך כניסת מטפלים חיצוניים לבית חולים
20/12/2016
נוסח מלא (360.69 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה

הסכמה וסירוב מדעת

הסדרת תהליך כניסת מטפלים חיצוניים לבית חולים
20/12/2016
נוסח מלא (360.69 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה
עקרונות מנחים לבניית טפסים: מידע/ הסכמה/ הפניות ועוד
20/12/2016
נוסח מלא (423.16 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה בענבל

תקשורת מטפל-מטופל

עקרונות מנחים לבניית טפסים: מידע/ הסכמה/ הפניות ועוד
20/12/2016
נוסח מלא (423.16 KB)
היחידה לניהול סיכונים ברפואה בענבל