כלים מהארץ ומהעולם - מידע כללי

 

בארץ ובעולם מתפרסמים כלים שונים בתחום בטיחות ואיכות הטיפול.

הכלים עוסקים בתחומים שונים ומגוונים כגון: תקשורת, תרבות של בטיחות, בירור ולמידה מאירועים חריגים ועוד.