רפואה ומשפט

כשרות משפטית ואפוטרופסות
כשרות משפטית ואפוטרופסות
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA_0.pptx
הרשומה הרפואית
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1_0.pptx
הסכמה וסירוב מדעת
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1-%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91.pptx
רשלנות רפואית
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1-%20%D7%A8%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA.ppt
טיפול בסוף החיים - היבטים משפטיים
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%20%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA_0.pptx
סודיות רפואית
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pptx

שקיפות וגילוי נאות

הקורבן השני
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F%20%D7%A9%D7%A0%D7%99.pptx