חדשות ועדכונים

העובדות : המטופל, יליד 1953, פנה ב ראשית יוני 2012 לרופאת המשפחה בתלונות על תכיפות במתן שתן ודימום רקטלי. המטופל הופנה ע"י הרופאה "לבדיקות דם וביקורת אצלי בהמשך", וביניהן בדיקת PSA (להלן גם "הבדיקה"). ביום 2.7.12 בוצעה בדיקת ה-PSA, שהדגימה ערך החורג במעט מגבול הנורמה (ng/ml 4.31). אין חולק כי...קרא עוד
במהלך צנתור לב אבחוני (ספטמבר 2000), לקה התובע באירוע מוחי שהותיר אותו נכה. הוגשה תביעה לביהמ"ש המחוזי, בה נטען כי לא הוסברו לו סיכוני הבדיקה וכי חתם על טופס הסכמה מבלי שקרא והבין אותו. פסק הדין במחוזי 04.11.2010 : לעניין חובת מתן הסבר וקבלת הסכמה : בית המשפט מציין, כי "קבלת הסכמת המטופל היא הכרח...קרא עוד
לא הכל כלולקרא עוד
המאמר מתייחס להשפעה שיש לאירוע חריג על הצוות המטפל, סוקר ספרות הבוחנת את התופעה, ומציע כלים לתמיכה בגורם המטפל ולהתמודדות עם הטראומה.קרא עוד
המדובר באדם שאושפז בביה"ח כללי ביום 15.6.2012, עקב זיהום בחלל הפה ובאזור הצוואר ודרכי הנשימה, ועבר במהלך אשפוזו שלוש פרוצדורות ניתוחיות לניקוז הזיהום. בבוקר יום 19.6.2012, נפטר במחלקת טיפול נמרץ בביה"ח "עקב שליפה עצמונית של צינור ההנשמה ללא יכולת להחזירו". המשפחה פנתה בבקשה לקבל את כל המסמכים...קרא עוד
ביהמ"ש קובע, כי בית החולים הוא שערך את המסמך, ולפיכך מחובתו לערוך ולנסח את הרישומים/מסמכים באופן שיהיה ברור למעיין בהם אם המסמכים נכתבו ע"י וועדת בדיקה או בקרה ואיכות. הדבר היחיד התומך בטענה כי מדובר בוועדת בקרה ואיכות הוא הרישום בכותרת "הבטחת איכות" ולא די בכך. טענת בית החולים כי מדובר במסמך שערכה...קרא עוד
—בשלהי שנת 2002 התאשפזה המנוחה לצורך הכנה לביצוע השתלת מח עצם. במהלך הטיפול הקרינתי נחשפה בטעות למינוני קרינה חריגים. חודש וחצי לאחר אשפוזה נפטרה. —בעקבות המקרה, מינה בית החולים ועדת בדיקה , לשם "ניתוח מערכתי של תהליך העבודה ביחידה לרדיותרפיה והמלצות לשיפור". —עיקר הדו"ח שהוגש עסק בהגברת בטיחות...קרא עוד
המדובר בתביעת רשלנות רפואית, במסגרתה הוגשה בקשה לחשיפת מסמכים, ביניהם פרוטוקול ועדת בדיקה של משרד הבריאות. התביעה הסתמכה על סעיף 21(ד) ל חוק זכויות החולה , ועל האמירות ב פסה"ד בעניין לילי חן , בהתייחס לאיזון בין הצורך בגילוי לשם עשיית צדק, לבין אינטרס הציבור בקידום ושיפור הרפואה בישראל. נטען כי היו...קרא עוד
רקע הועדה לביו אתיקה של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים פרסמה באוגוסט 2016 נייר מדיניות , שעניינו הסכמה מדעת בקבלת החלטות בפרקטיקה של רפואת הילדים. נייר המדיניות מעדכן שני ניירות מדיניות קודמים, משנת 1976 ומשנת 1995. כבר בנייר מ-1995 נקבעה תמיכה ברעיון, שיש להתיחס לנסיון ולנקודת המבט של ילדים במהלך...קרא עוד
המאמר מתאר פרוטוקול לתחקור ולניתוח תקריות רפואיות חמורות. הפרוטוקול יושם על למעלה מ-40 תקריות בענפי הרפואה השונים, על ידי חוקרים וקלינאים. יתרונו בכך שהוא מספק גישה מובנית ושיטתית לתחקור יסודי של אירוע, וניתן להיעזר בו ליצירת דיווחים רשמיים. הפרוטוקול מתמקד באיתור גורמים מערכתיים שהובילו לטעות...קרא עוד
אירוע חריג הוא אירוע קשה, שיכול לגרום טראומה למטופל ולכל הסובבים אותו. הארגון צריך להגיב בחוכמה הן למקרה עצמו והן להשלכותיו. האתגר הוא מציאת הדרך הנכונה לתמיכה בסובבים ולהבטחה כי המקרה נלמד הן באופן פרטני, על ידי אנשי הצוות, והן באופן כולל על ידי הארגון. המאמר דן בשני נושאים מרכזיים: האחד, כיצד...קרא עוד
המכון לרפואה בארה"ב (IOM) זיהה שישה תחומי מפתח, אשר יובילו לשיפור מערכת הבריאות כולה. אחד מתחומי המפתח הוא בטיחותו של המטופל. הצגת הדברים במאמר ממחישה כיצד ניתוח סיבות השורש של אירועים בעייתיים יכול לתרום לשיפור הבטיחות של המטופל. אין חולק על הצורך לבחון את הסיבות שגורמות לאירועים חריגים, המאיימים...קרא עוד
מאמר זה מהוה מבוא להכרת שלושה מודלים לזיהוי הגורמים הפוגעים בבטיחותו של המטופל, ולהבנת הקשרים בין הטעויות לבין בטיחות המטופל : מודל מדעי המורכבות (COMPLEXITY SCIENCES) מודל הטעות האנושית (HUMAN ERROR MODEL) מודל ניהול הסיכונים הטעויות (THREAT AND ERROR MANAGEMENT MODEL) המאמר פונה לאחיות קליניות...קרא עוד
החוזר מבהיר, בין היתר, כיצד להתנהל במקרה בו המטופל החולה/ הנשא בוחר שלא למסור מידע זה לבן/בת זוגו הקבוע/ה, וכיצד ניתן לקבל היתר לחשוף את המידע בפניהם, למניעת הרחבה של מעגל ההדבקה (ר' סעיף 5.7 לחוזר).קרא עוד
מתייחס למטרת החוק לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי, וכן הקביעה כי מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית והן מבחינת יחסי האנוש. ניתן להסיק, בעקיפין, על הצורך בגילוי נאות למטופל.קרא עוד
כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו, ואין פוגעים בערכים אלו. ניתן להסיק (בעקיפין) גם על הצורך בגילוי נאות למטופל.קרא עוד
קבוצה של חוקרים ידועי-שם ממוסדות מחקר שונים פרסמה חוברת הדרכה למנהלים במוסדות בריאות, פרי עבודה של שולחן-עגול, תחת הכותרת "הובלת תרבות של בטיחות: תוכנית-אב להצלחה". מטרת החוברת היא לגשר על העדר ידע ומשאבים בקרב מנהלים לפיתוח תרבות הבטיחות. החוברת כוללת כלי למנהלים , שמתמקד באסטרטגיות ובטקטיקות בשתי...קרא עוד
קישור : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6773.12626/full דף ראשוןקרא עוד
קישור : https://search.proquest.com/openview/eabbf73962ed02c6516368f715d9dd6f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2043523 דף ראשוןקרא עוד
קישור : http://journals.lww.com/professionalcasemanagementjournal/Citation/2006/07000/When_Things_Go_Wrong__Responding_to_Adverse.1.aspx דף ראשוןקרא עוד
קישור : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009759901630608Xקרא עוד
סעיף 21 לחוק - ועדות בדיקה; סעיף 22 לחוק - ועדות בקרה ואיכותקרא עוד