ענבליות

ענבלית 6.2020
תקדים תרופה למכה
קבלת מידע מלא אודות הטיפול התרופתי אותו נוטל המטופל
ענבלית 5.2020
הפנייה פנינה
העברת מידע בין מטפלים לשם שמירת הרצף הטיפולי והבטחת טיפול מיטבי
ענבלית 4.2020
לא נעול על זה
ביצוע שמירה פסיכיאטרית אפקטיבית במחלקות כלליות להבטחת בטיחות המטופל ומניעת מקרי אובדנות
ענבלית 3.2020
קשה לקום בבוקר
הצוות המטפל עוקב ויודע את מצב המטופלים המחלקה
ענבלית 2.2020
רגישויות נדירות
לוודא שמידע אודות רגישויות (גם אם הן נדירות), מגיע לידיעת כל המטפלים ומיושם על ידם.
ענבלית 1.2020
מעולם לא סירבו
קבלת הסכמה וסירוב לנתיחה תעשה על פי החוק
5.2018
נותר מאחור
אי השארת רקמה שנכרתה בשדה הניתוחי
ענבלית 4.2018
מתן בטוח
מטופל יקבל טיפול תרופתי באופן בטוח ועל פי חוזרים רלוונטיים ונהלי עבודה פנימיים
ענבלית 3.2018
מצטערים! שכחנו! 2
במקרים בהם מתוכנן לבצע מספר פרוצדורות ניתוחיות באותו ניתוח, יש לוודא כי בוצעו כל הפרוצדורות המתוכננות לפני סיום הניתוח
ענבלית 2.2018
מצטערים שכחנו
העדר רישום ברור של הפעולות המתוכננות לניתוח וחילופי אנשי צוות במהלכו, עלולים להביא לתקלות שונות, כגון אי ביצוע פעולה מתוכננת.
ענבלית 1.2018
חמים ונעים
שמירת חום גוף תקין לילוד בעת שהייתו במתחם חדרי הלידה ולאורך אשפוזו
ענבלית 8.2017
לא הכל כלול
הרחבה של ניתוח ללא מתן הסבר וקבלת אישור מראש מהמטופל, יכול להיחשב כפגיעה באוטונומיה שלו

עמודים