ענבליות

ענבלית 1.2018
חמים ונעים
שמירת חום גוף תקין לילוד בעת שהייתו במתחם חדרי הלידה ולאורך אשפוזו
ענבלית 8.2017
לא הכל כלול
הרחבה של ניתוח ללא מתן הסבר וקבלת אישור מראש מהמטופל, יכול להיחשב כפגיעה באוטונומיה שלו
ענבלית 7.2017
דרוש חידוש
אי חידוש תרופה חיונית עלול לסכן את המטופל,
ענבלית 6.2017
במקביל אך לא בקצב
העדר תמיכה מיחשובית ותקשורת בין צוותים מטפלים עלול לפגוע במטופל !
ענבלית 5.2017
אז מי אני בכלל
היעדר זיהוי מטופל על פי הנהלים, עלול להוביל לסיכון ממשי
ענבלית 4.2017
אומרים שאני אינני אני
אי ביצוע זיהוי מטופל, עלול להוביל לטיפול שגוי ולסיכון ממשי של המטופל
ענבלית 3.2017
לא הכל ורוד
אי היכרות של הצוות המטפל את צבעי האינדיקטורים ואי הבנה של משמעותם, עלול להוביל לשימוש במוצרים שאינם סטריליים,
ענבלית 2.2017
בחור רגיש
חוסר תשומת לב והעדר התייחסות למידע על אלרגיה, עלולים לגרום לתופעות לוואי קשות ומסכנות חיים.
ענבלית 1.2017
שאלה של עיתוי
הסיכון לפגיעה באוטונומיה של מטופל קיים במקרים בהם הליכי ההסבר וההחתמה על טופס הסכמה מדעת מבוצעים בדרך שאינה מאפשרת למטופל להבין את משמעות ההחלטה הניצבת בפניו ואינה מקנה לו הזדמנות אמיתית למתן הסכמה/סירוב – מדעת, בהתאם לדרישות החוק והפסיקה
ענבלית 10.2016
לשמור על הרצף
אי הדרכת מטופל לפני שחרורו באשר להמשך הטיפול התרופתי הנדרש וחשיבותו עלול לסכן את חייו
ענבלית 9.2016
המקטע הנשכח
אי התייחסות למקטע QTC בחולים עם טיפול תרופתי מורכב עלול להוביל להפרעת קצב קטלנית
ענבלית - 8.2016
שאלה של הסכמה
העדר אבחנה בין מטופל לטיפול בשעה שכושר שיפוטו נפגע כתוצאה ממצבו הרפואי

עמודים