תרבות של בטיחות - מידע כללי

תרבות של בטיחות במוסדות הבריאות

תרבות הבטיחות בארגון נתפסת כתוצר של הערכים, העמדות, התפיסות, המיומנויות ודפוסי ההתנהגות האישיים והקבוצתיים, הקובעים את מחויבות הארגון לבטיחות ואת דרך ניהול הבטיחות בו.

בארגונים שפעילותם מוגדרת עתירת סיכון, כדוגמת ארגוני הרפואה, נהוג להגדיר ארבעה מאפיינים לתרבות של בטיחות:

 1. הכרה כי פעילות הארגון היא עתירת סיכון מטבעה, וקיימת נחישות מצד ההנהלות להשיג ביצועים בטוחים באופן עקבי.
 2. סביבה נטולת-האשמה, שבה פרטים יכולים לדווח על טעויות ועל כמעט-טעויות בלא חשש מנזיפה או מענישה.
 3. עידוד לשיתוף פעולה בין כל הרמות והמקצועות כדי לחפש פתרונות משותפים לבעיות הקשורות בבטיחות המטופל.
 4. מחויבות ארגונית למשאבים שיענו על צרכי הבטיחות.

התפיסה הרווחת בקרב מומחים היא, שגם עשייה רחבת היקף בתחום הבטיחות לא תביא לשינוי משמעותי בבטיחות עובדי הארגון או מקבלי השירות ממנו, אלא אם כן יתרחש שינוי תפיסתי מערכתי בתרבות הבטיחות בארגון.

מאמר זה מפרט את כלי המדידה הנפוצים בכל הקשור למדידת תרבות בטיחות, וזאת לאור כך שהיום ידוע, ששינויים בתרבות הבטיחות יכולים להשפיע על שיפור התוצאות הקליניות של הטיפול ועל הפחתת אירועים בלתי רצויים, בד בבד עם שיפור ברווחת הצוות המטפל. שינוי בתרבות הבטיחות של בית החולים הוא מהפך מהותי, שפירותיו ניכרים בהדרגה.

כלי למדידה של תרבות הבטיחות - AHRQ

הסוכנות למחקר ולאיכות בטיפול הרפואי בתוך משרד הבריאות של ארה"ב (AHRQ) הכניסה לשימוש בשנת 2004 כלי שפיתחה למדידה של תרבות הבטיחות בבתי חולים, כחלק מפעילותה האינטנסיבית לשיפור בטיחות המטופל במערכת הבריאות הארצית. מאז הסוכנות הוסיפה גרסאות של הכלי לסביבות נוספות, סה"כ 5 שאלונים עבור בתי חולים, מרפאות, מוסדות סיעודיים, בתי מרקחת בקהילה ומרכזים כירורגיים אמבולטורים.

מטרתו של הכלי היא למדוד באמצעות סקר עמדות כיצד תופסים צוותי בתיה"ח את הערכים, את האמונות ואת הנורמות הקשורות בתרבות של בטיחות המטופל. הסקר מאפשר לדעת מה המוסד משבח, במה הוא תומך, מה הציפיות בו ומה נחשב קביל בו.

 1. הסקר עבור בתי החולים כולל עשרות שאלות, ביניהן היגדים במגוון התחומים שנחשבים מרכיבי תרבות של בטיחות המטופל:
 2. פתיחות תקשורתית
 3. משוב ותקשורת אודות טעויות
 4. תדירות האירועים המדווחים
 5. העברת הטיפול (בין יחידות ובהעברת משמרת)
 6. תמיכת הבכירים וההנהלה בבטיחות המטופל
 7. תגובה לא-מענישה לטעות
 8. לימוד ארגוני – שיפור רצוף
 9. תפיסות כוללות של בטיחות המטופל
 10. איוש צוות
 11. ציפיות ההנהלה ופעולות מקדמות בטיחות
 12. עבודת צוות בין היחידות השונות
 13. עבודת צוות בתוך היחידות (כגון רפואה פנימית, כירורגיה, מחלקה לרפואה דחופה, בית מרקחת, מחלקת שיקום, רדיולוגיה וכו')

AHRQ מרכזת מתוך הסקרים שנעשו בבתי החולים נתונים השוואתיים, שהחל משנת 2007 מוצגים בדוח מדי שנה. מטרתם לאפשר לבתי החולים להשוות את עצמם לבתי חולים אחרים; לזהות מגמות של שינוי לאורך זמן; ולמוסדות הבריאות כלי להערכה פנימית ולתכנון שינויים תרבותיים. מוסדות הבריאות בכל רחבי העולם מוזמנים להשתמש בכלי כדי:

*           להעלות את מודעות הצוות לבטיחות המטופל

*           לאבחן ולהעריך את התרבות הנוכחית של בטיחות המטופל

*           לזהות תחומי חוזק ותחומים שיש לשפר

*           לבחון מגמות בשינוי של התרבות לאורך זמן

*           להעריך את ההשפעה של יוזמות ושל התערבויות על תרבות הבטיחות

*           לבצע השוואות פנימיות וחיצוניות

 

דף הבית באתר AHRQ, המוקדש לכלי, כולל:

*           קישורים לכל חמשת השאלונים

*           קישור למדריך לשימוש בכלי

*           קישור למדריך לבניית תוכנית פעולה בארגון על סמך ממצאי הסקר

*           קישור לרשימת מחקרים על הכלי

*           קישור לעמוד שאלות ותשובות (שאלות כלליות ושאלות ספציפיות לכל אחד מחמשת השאלונים)

*           קישור לפודקאסט ולטיפים כיצד להגדיל בארגון את שיעור ההיענות למילוי הסקר

SAQ - כלי מקוצר למדידה של תרבות בטיחות

הכלי פותח על ידי חוקרים מהמרכז לאיכות ולבטיחות הטיפול הרפואי באוניברסיטת טקסס.

הכלי הוא שאלון מקוצר, בן עמוד אחד. הוא כולל היגדים בשישה תחומים רלבנטיים למדידת תרבות של בטיחות:

א. אקלים עבודת צוות

ב. אקלים בטיחות

ג. שביעות רצון בעבודה

ד. הכרה במצבי דחק

ה. תפיסות לגבי התנהגות ההנהלה

ו. תנאי עבודה

 

מוסדות בריאות, שמעדיפים שימוש בכלי מקוצר יותר למדידה של תרבות הבטיחות, מוזמנים על ידי המחברים להשתמש בכלי ללא צורך באישור מראש.

מחברי הכלי מספרים, שהם משתמשים בדרך כלל ב-13 השאלות הראשונות כדי למדוד עבודת צוות ואקלים של בטיחות.

דף הבית של הכלי כולל, בין שאר הקישורים, גם קישור להדרכה כיצד לחשב את תוצאות הסקר וקישור למבחר מחקרים שנעשו לבדיקת הכלי.

ארגון Joint Commission מזכיר את הכלי הזה, יחד עם הכלי המפורט יותר של AHRQ, כשני הכלים המומלצים לבחירתו של מוסד הבריאות.

תפקידם של מנהלים בקידום תרבות בטיחות

ארגון ECRI, אשר מפרסם מדי שנה מסמך שמציג עשר סוגיות דחופות לשיפור הבטיחות של המטופל, כולל בסקירה האחרונה שלו, לשנת 2016 "כשלון לכלול באורח מקיף תרבות של בטיחות".

לדבריו, "תרבות בטיחות חייבת לכסות את כל הארגון ולחלחל לכל מחלקה. בנוסף, המחויבות של מנהיגי הארגון  לתרבות הבטיחות חייבת להיות כנה, נראית לעין ומלווה בגיבוי של מחקרים". בלעדי המחויבות של מנהיגי הארגון, תרבות הבטיחות לא תיטמע בארגון, למרות מאמצי עובדים מן השורה.

 

שנת 2017 משופעת בפרסומים המדגישים את תפקידם של המנהלים בקידום תרבות הבטיחות במוסדות הבריאות, מתוך מודעות לאתגר שניצב בפניהם ולהעדר הדרכה מספקת למנהלים.

נזכיר כאן שניים שאנחנו ממליצים להכיר:

 

האחד - ארגון Joint Commission ערך באפריל 2017 וובינר תחת הכותרת "יצירת תרבות הבטיחות שלך: משימה למנהיגים", במסגרת פרויקט שהחל כבר ב-2011 לקידום תרבות הבטיחות. ההקלטה והשקפים של הוובינר זמינים באתר הארגון, באתר-נושא שכולל קישורים למקורות נוספים.

השני - קבוצה של חוקרים ידועי-שם ממוסדות מחקר שונים פרסמה חוברת הדרכה למנהלים במוסדות בריאות, פרי עבודה של שולחן-עגול, תחת הכותרת "הובלת תרבות של בטיחות: תוכנית-אב להצלחה" מטרת החוברת היא לגשר על העדר ידע ומשאבים בקרב מנהלים לפיתוח תרבות הבטיחות.

החוברת כוללת כלי למנהלים, שמתמקד באסטרטגיות ובטקטיקות בשתי רמות: אסטרטגיות וטקטיקות בסיסיות, עבור מי שמתחילים בתהליך ההטמעה; וכאלה שמיועדים לתחזוקה של מה שכבר הוטמע ולהרחבה של תרבות הבטיחות בכל רחבי המוסד.

הכלי מסייע למנהלים לקבוע את השלב שבו מצוי המוסד, ליצור שיח עם מועצת המנהלים וצוות הניהול ולקבוע קדימויות.