Interprofessional Training and Communication Practices Among Clinicians in the Postoperative ICU Handoff- הכשרה בין-מקצועית ופרקטיקות תקשורת בקרב קלינאים בהעברת הטיפול ביחידת טיפול נמרץ לאחר ניתוח

Massa S, Wu J, Wang C, Peifer H, Lane-Fall MB
תאריך פרסום: 
1/4/2021
מקור: 
Jt Comm J Qual Patient Saf

מתוך התקציר:

העברת הטיפול מחדר הניתוח ליחידה לטיפול נמרץ דורשת תקשורת בין קלינאים מרקע מקצועי שונה.

באמצעות סקרים וראיונות החוקרים בדקו הכשרה לתקשורת, פרקטיקות והעדפות של קלינאים אשר מעבירים את הטיפול בין שתי היחידות הללו - מתמחים בכירורגיה ובהרדמה, אחיות ומטפלים אחרים בשתי יחידות טיפול נמרץ במרכז רפואי אקדמי עירוני בארה"ב.

נמצא העדר הכשרה מתאימה בתקופת הלימודים. קלינאים מכל המקצועות התעניינו בהדרכה לתקשורת בין-מקצועית ולהבנת נקודות המבט והקדימויות של חברי הצוות במהלך העברת הטיפול. הם הדגישו גם את הערך של הכשרה לתקשורת בין-מקצועית בשלב מוקדם של חינוכם, לשיפור התקשורת במהלך העברת הטיפול.