Discharge Planning and Transitions of Care- תכנון שחרור מאשפוז והעברת הטיפול

AHRQ
תאריך פרסום: 
1/3/2020
מקור: 
AHRQ

"שחרור מביה"ח הוא ענין מסובך, ולעיתים קרובות אין לו סטנדרטיזציה. מטופלים מקבלים מתקפה של מידע חדש, תרופות ומשימות מעקב כגון קביעת פגישות עם מטפלים ברפואה הראשונית."

 

סיכונים הכרוכים בשחרור שאינו אופטימלי:

-   אשפוז חוזר

-   אירועים בלתי רצויים הקשורים בתרופות

 

גורמים אפשריים:

-   הבדלים בהוראות בין מטפלים שונים, או שאינם מותאמים לרמת האוריינות של המטופל, לסגנון הלמידה שלו,
    למצבו החברתי או למצבו הבריאותי.

-   תהליך שחרור שאינו מתוכנן מראש אלא מואץ.

-   המטפל והמטופל משתמשים במונחים שונים הקשורים בבריאות, הבדל שעלול להקשות על מטופל לציין את האבחנה, את שמות
    התרופות, את האינדיקציות ואת תופעות הלוואי.

-   אין למטופלים המוכנות הגופנית והרגשית ללמוד את הנחיות השחרור, ובני המשפחה או מטפלים צמודים לעיתים אינם מעורבים
    באופן עקבי בתכנון השחרור ובהוראותיו.

-   לעיתים מטפלים נותנים מידע סותר או מבלבל.

-   העדר תקשורת בהירה של תוכנית הטיפול לאחר השחרור, בין הרופא לצוות המטפל בבית.

 

המלצות:

-   רצוי לתת את ההדרכה לקראת השחרור כבר במהלך האשפוז, ולוודא הבנה ביום השחרור (למשל בעזרת הכלי "teach back").

-   בשחרור לכתוב את המידע במונחים ידידותיים למטופלים ושמתאימים לסגנון הלמידה, למצבו החברתי ולאוריינות הבריאות שלו.

-   לוודא שאין טעויות במסמך באמצעות רשימת בקרה לשחרור בטוח.

-   להיעזר בארגז כלים של AHRQ - Re-Engineered Discharge (RED), להכשרת הצוות ולהכנסת תהליכים,
    לשיפור תהליך השחרור ולצמצום אשפוזים חוזרים.

-   להיעזר באסטרטגיה של AHRQ למעורבות מטופלים ומשפחותיהם בתכנון שחרור בטוח, תחת ראשי התיבות IDEAL.

 

צוות:

-   לצוות הסיעוד והרוקחות תפקיד חשוב בתקשורת עם משפחות ומטפלים בקהילה, להעברה בטוחה של הטיפול.     
    מכיוון שרוב האירועים החריגים לאחר השחרור קשורים בתרופות, רצוי שרוקחים יבצעו מעקב אחר המטופלים
     כדי  לוודא נטילת תרופות על פי ההוראות.

למאמר לחצו כאן