תנאי שימוש

דיסקליימר

©  כל הזכויות בתוכן האתר ובעיצובו שמורות לענבל חברה לביטוח וליחידה לניהול סיכונים ברפואה בענבל.

כל המידע המופיע באתר זה הינו כללי בלבד ואין בו כדי לחייב את "ענבל חברה לביטוח" ו/או את מדינת ישראל.

כמו כן, המידע כאמור אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ רפואי ו/או כל ייעוץ ו/או שירות מקצועי אחר. ייעוץ כאמור, יש לקבל בכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו.

השימוש באתר זה כפוף להצהרות ו/או לתנאים נוספים, העשויים להופיע באתר זה – וכן לתנאי השימוש באתר:

 

תנאי שימוש והגבלת אחריות:

  1. בעלת האתר אינה אחראית בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל פעולה שנעשתה או שנמנע מלעשותה בעקבות המידע שהוצג באתר זה.

  2. כל המידע המוצג באתר זה, מבוסס על מידע שנאסף ממקורות שונים. המידע כאמור אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או יעוץ רפואי ו/או יעוץ אחר וכן, אין הוא בא  במקום הנחיות איגודים ו/או  נהלי עבודה ו/ או הנחיות משרד הבריאות, בהבאת המידע כמפורט אין כדי להביע את כלל עמדתה של  ענבל ו/או מי מטעמה ו/או את עמדת מדינת ישראל ו/או מי מטעמה באשר למידע המופיע באתר זה. האמור באתר נועד להציג  מידע  לקידום בטיחות המטופל. המידע נכתב ונערך לצורך שיתוף, עיון, למידה והעלאת רעיונות. למען הסר ספק, התאמת המידע למקרה פרטני הינו על פי שיקול דעת ובאחריות המשתמש בלבד.

  3. הענבליות שבאתר זה אינן מבוססות על מקרים אמתיים. המידע נכתב ונערך לצורך שיתוף, עיון, למידה והעלאת רעיונות והכל לשיפור בטיחות המטופל. אין במידע המפורט בענבליות כדי לחייב את "ענבל חברה לביטוח" ו/או מי מטעמה ו/או את מדינת  ישראל ו/או מי מטעמה. המידע המופיע אינו בא במקום הנחיות איגודים ו/או  נהלי עבודה ו/ או הנחיות משרד הבריאות.

    מטרת הענבליות הינה הנגשת ידע מדיקולגאלי לצוותים המטפלים. יחד עם זאת, בהבאת המידע כמפורט אין כדי לחייב את ענבל ו/או מי מטעמה ו/או את מדינת ישראל ו/או מי מטעמה באשר לענבליות האמורות. למען הסר ספק, התאמת מידע למקרה פרטני הינו על פי שיקול דעת ובאחריות המשתמש בלבד.

  4. למרות העובדה שבעלת האתר וספקי התוכן שלה משתדלים להשאיר המידע המופיע באתר מדויק, שלם ומעודכן ככל האפשר, אין בעלת האתר ו/או ספקי התוכן שלה יכולים לערוב לדיוקו, שלמותו או אי-התיישנותו של מידע כאמור – ואינם אחראים לכל נזק או אובדן שנבעו מתוך הסתמכות או שימוש במידע כאמור.

  5. האתר נועד למטרות למידה ועיון בלבד.

  6. המקרים המתוארים באתר אינם מבוססים על אירועים אמיתיים – למעט פסקי הדין.

  7. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כשירות בלבד לגולשי האתר. בעלת האתר אינה מאשרת אתרים אלה או את המידע, תכנים, מוצרים ו/או שירותים המופיעים או נגישים באמצעותם – והשימוש בהם, לרבות קבלת מידע, תכנים מוצרים ושירותים, הינם על אחריות הגולש בלבד.