שירותי רפואה פרטיים בבתי החולים הציבוריים

תאריך פרסום: 
26/11/2017
מספר נוהל: 
10/2017

החוזר קובע עקרונות מנחים לניהול שר"פ בבתי חולים ציבוריים (הרשאים להפעילו!), על מנת להבטיח מתן טיפול מיטבי לכלל המטופלים, תוך שמירה על עקרון השוויון. 

בין היתר מתייחס החוזר לאחוז הפעילות הפרטית מתוך מספר הפרוצדורות/ ביקורים במוסד הרפואי; נהלי הפעלה ובקרה (סמכות מנהל בית חולים); שיטת הקצאת תורים; ניצול משאבים; איסוף נתונים ודיווח למשרד הבריאות ועוד. 

עוד מוחרג מתן שירותים רפואיים במסגרת שר"פ למטופלי מלר"ד. 

תחולת החוזר: לא יאוחר מיום 01.01.2018.

לנוסח מלא (430.45 KB)