שיפור תהליך השגתה של הסכמה מדעת- AHRQ

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality
תאריך פרסום: 
12.2016
מקור: 
https://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/informedchoice/index.html

AHRQ's Making Informed Consent an Informed Choice: Training Modules for Health Care Leaders and Professionals

מטופלים רבים אינם מבינים את התועלת שבטיפול הצפוי להם, את נזקיו ואת סיכוניו, גם אחרי שהם חותמים על טופס הסכמה. יש בכך סיכון הן לבטיחות המטופל והן לתביעות בגין אחריות מקצועית.

על רקע זה, הסוכנות הפדרלית למחקר הטיפול הרפואי ולאיכותו AHRQ פיתחה שתי מודולות אינטראקטיביות, שיכולות לשמש ללימוד אסטרטגיות לתקשורת ברורה, מקיפה ומערבת, כדי להבטיח שמטופלים יבינו את התועלת, הנזקים והסיכונים שכרוכים בחלופות הטיפול, כולל האופציה לוותר על הטיפול.

המודולה האחת מיועדת להנהגות של המוסדות. אורכה כ-1.5 שעות, והיא כוללת הצעות לשיפורים ברמת ביה"ח.

המודולה השניה מיועדת למטפלים. אורכה גם הוא 1.5 שעות, והיא כוללת 10 אסטרטגיות לתקשורת ברורה, להצגת בחירה ולסיוע למטופלים לעשות בחירה מיודעת.

שתי המודולות כוללות מבחן רב-ברירה לפני הלמידה ואחריה.

ניתן לראות את תכני הלימוד גם בקבצי PDF, במצגות PPT ובתמלילי אודיו למי שאינם מעוניינים בקרדיט על הלמידה, שמוסדות חברי ה - Joint Commission יכולים לקבל.

באתר ניתן למצוא גם מדריך להטמעת המודולות.