קשר בין מאפייני רופאים ורופאות לבין אימוץ מוקדם של טיפול וירטואלי- Association of Physician Characteristics With Early Adoption of Virtual Health Care

Zachrison KS, Yan Z, Samuels-Kalow ME, Licurse A, Zuccotti G, Schwamm LH.
תאריך פרסום: 
30/12/2021
מקור: 
JAMA Netw Open

נקודות עיקריות

השאלה

אילו מאפיינים של רופאים ורופאות היו קשורים לאימוץ מוקדם ובר קיימא של טיפול וירטואלי?

ממצאים

במחקר מבוסס-אוכלוסייה של 3473 רופאים ורופאות במערכת בריאות אזורית גדולה, יותר מ-94% עברו להכללת טיפול וירטואלי בפרקטיקה שלהם עד דצמבר 2020. סבירות גבוהה לאימוץ מוקדם הייתה בקרב רופאות, ורופאים ורופאות לבריאות התנהגותית וברפואה הראשונית, וסבירות נמוכה הייתה בקרב ורופאים ורופאות שנולדו בין 1945-1928 (הדור השקט) ובהתמחויות כירורגיות.

משמעות

במחקר חוצה סקטורים זה היה שוני באימוץ טיפול וירטואלי ב-2020, כאשר נשים, רופאים ורופאות מתחום הרפואה הראשונית, ורופאים ורופאות הבריאות התנהגותית ומרפואה הראשונית הכי סביר שיוביל את אימוץ הטיפול וירטואלי.

 

חשיבות המחקר

המעבר המהיר לטיפול וירטואלי היה תלוי ביכולות של רופאים ורופאות ושל מטופלים לאמץ טכנולוגיה חדשה ותזרימי עבודה חדשים. אלה שעברו באיטיות לטיפול וירטואלי, או כלל לא עברו, עלולים ליצור אתגרי גישה למטופליהם.

 

מטרת המחקר

זיהוי מאפייני רופאים ורופאות, שקשורים במעבר לטיפול וירטואלי, במערכת בריאות אזורית גדולה.

 

פרטי המחקר

מחקר מבוסס-אוכלוסיה רטרוספקטיבי, שמשתמש במאגר נתונים מינהלתי של מערכת בריאות כדי לנתח נתונים מכל 3473 הרופאים והרופאות שמספקים טיפול אמבולטורי במערכת בריאות גדולה בניו אינגלנד, שכוללת 12 בתי"ח ומרפאותיהם האמבולטוריות, מ-1 באוקטובר 2019 עד 31 בדצמבר 2020.

 

חשיפה

מאפייני הרופאים והרופאות על פי מגדר, עֻקְבָּה דמוגרפית פופולרית של דורות לפי שנות לידה (דור שקט, נולדו 1945-1928; דור הבייבי בום, נולדו 1964-1946; דור X, נולדו 1980-1965; ודור המילניום, נולדו 1996-1981), מומחיות (בריאות התנהגותית, רפואה ראשונית, רפואה וכירורגיה) והשתייכות ביה"ח, כמו גם מבחר מאפיינים של מטופלים (מספר ביקורים, היחס בין מטופלים משלמים לבין מבוטחי Medicaid, מגיל 65, העדפה לדבר בשפה שונה מאנגלית, מקבוצת מיעוט של גזע או מוצא אתני וכאלה שיש להם פורטל מטופלים פעיל).

 

מדדי תוצאה

אימוץ מוקדם של טיפול וירטואלי. ביצוע השוואה דו-משתנית ושימוש במידול רגרסיה כדי לבחון מאפיינים הקשורים  בסבירות של אימוץ מוקדם של טיפול וירטואלי.

 

ממצאים

מתוך 3473 רופאים ורופאות, שקיימו ביקורים אמבולטורים במהלך תקופת המחקר, 1624 (46.8%) היו נשים, 83 (2.4%) היו מהדור השקט, 994 (28.6%) היו מדור הבייבי בום, 1637 (47.1%) היו מדור X ו-759 (21.9%) היו מדור המילניום. 1649 (47.5%) היו מהתמחויות ברפואה, 749 (21.6%) היו מהתמחויות בכירורגיה ו-248 (7.1%) היו מבריאות התנהגותית. אחרי סינון מאפיינים אחרים, נשים

(odds ratio [OR], 1.23; 95% CI, 1.06-1.44), בריאות התנהגותית (OR, 2.92; 95% CI, 2.11-4.04) ורפואה ראשונית (OR, 1.69; 95% CI, 1.36-2.09) היו בעלי סיכויים גדוליים יותר לאמץ מוקדם טיפול וירטואלי, ורופאים ורופאות מהדור השקט (OR, 0.39, 95% CI, 0.24-0.65) ומהתמחויות בכירורגיה (OR, 0.46; 95%CI, 0.38-0.57) היו בעלי סבירות נמוכה יותר לאימוץ מוקדם. מאפייני מטופלים היו קשורים באופן חלש יותר לאימוץ של רופאים ורופאות טיפול וירטואלי.

 

מסקנות ורלבנטיות

במחקר מבוסס-אוכלוסיה זה, הייתה שונות ברמת הרופאים באימוץ של טיפול וירטואלי, כשנשים, רפואה ראשונית ובריאות התנהגותית במערכת היו בעלי סבירות גבוהה יותר להוביל את המעבר לטיפול וירטואלי.

 

למאמר המלא לחצו כאן