קובלנה כנגד מטפל ששלח הודעות טקסט למטופלת- סטנדרט ההתנהגות המצופה ממטפלים וממטפלות

7/11/2021
שם פסק הדין: 
החלטה 13-21 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נ' ד"ר ס. א

מטפל פנה באמצעות מסרונים בעלי אופי אישי וגוון מיני, למי שהייתה, אותה עת, מטופלת של הנקבל כגון- ,הנקבל נהג לשלוח למטופלת מסרונים שונים, כגון: "חלמתי עליך חלום רומנטי חה חה חה"; "זה מחייב דייט"; "יש לי משיכה", ועוד כיו"ב. בהמשך, הוא אף הציע לה לצאת לדייט, אך היא השיבה בשלילה.

 

הוגשה קובלנה למשרד הבריאות, מונתה ועדת משמעת לדון בה.

 

ב"כ הנקבל טען כי בהתבטאויותיו של הנקבל אין משום עבירה של הטרדה מינית כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 ,וגם לא עבירת משמעת כלשהי, וכי אין מדובר במקרה זה בניצול מעמדו של הרופא. לטענתו, לא כל שיחה שאינה ראוייה מצד רופא, מהווה עבירה של משמעת לפי פקודת הרופאים.

 

הוועדה דחתה את טענותיו של ב"כ הקובל, והחליטה להמליץ להרשיעו בדין. בדוח כתבה הוועדה, בין היתר, כדלהלן: "מדובר בשיח שאין לו מקום ביחסים שבין רופא ומטופל. לא מדובר בזוטי דברים שאינם מגיעים לכדי עבירת משמעת, כטענת ב"כ הנקבל, כי אם בחציית קו אדום המפריד בין המצופה והנדרש מרופא מורשה בקשר בינו לבין מטופליו, לבין מה שמצוי בתחום האסור על רופא בקשר לאמור".

כאמור שם ,במערכת היחסים שבין רופא ומטופליו אין מקום לפניה כגון זו של הנקבל במיסרון הראשון "חלמתי עליך חלום רומנטי", או למה שכתב הנקבל בהמשך "גם אני לא מסוג האנשים האלו אבל יש לי משיכה". 

למסרונים ששלח הנקבל למטופלת אין מקום ביחסים שבין רופא ומטופליו, אף אם מדובר במטופלת שלא מסרבת להענות לפניותיו או מגיבה כמי שעשויה להענות להן. החובה והאחריות שלא להקלע לשיח כגון זה ולשמור על גבולות ברורים באשר לקשר שבינו לבין מטופליו, מוטלת על הרופא ורופא שאינו ממלא חובה כאמור נוהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה ואף פוגע באמון הציבור ברופאים.

 

זאת ועוד נכתב כי, יש לזכור, כי מעשיו הבלתי הולמים של רופא, כמו גם התגובה העונשית אשר באה בעקבותיהם, אינם מתרחשים בחלל הריק, ויש בהם כדי להשפיע הן על ציבור העוסקים במקצוע, מחד גיסא, והן על כלל הציבור, לרבות על המטופלים והמטופלים בכוח.

 

החלטת השופט- השיח שקיים הנקבל עם המטופלת, חרג בהרבה מהמותר והאסור ביחסי רופא – מטופלת, ומהווה עבירת משמעת ברורה של התנהגות בלתי הולמת, ואימץ את המלצת הוועדה. על המטפל הוטל אמצעי משמעת של נזיפה. 

להמלצת ועדת משמעת לחצו כאן 

להחלטת השופט לחצו כאן

משקל 
0