סרטוני הדרכה שנעשו בנושא טיפול בחולי קורונה

לאתר היחידה הועלו סרטוני הדרכה שנעשו בנושא טיפול בחולי קורונה.

סרטי הדרכה שהופקו על ידי אגף בכיר לאיכות ובטיחות במשרד הבריאות בשיתוף מ.ס.ר - המרכז הארצי לסימולציות רפואיות בשיבא ובתי חולים. 

סרטי הדרכה שהופקו על ידי מ.ט.ס - מרכז טכנולוגיה וסימולציה, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, בנושא טיפול בחולי קורונה, לרבות עבודה עם מנשמים מסוגים שונים.

לנוחיותכם, מצורף קישור לסרטוני הדרכה. 

השימוש בחומרים אלו נתון לשיקול דעתכם המקצועי, ובכפוף להנחיות משרד הבריאות והנחיות המוסד הרפואי שלכם, כפי שהן מתעדכנות ממעת לעת.

לנוחיותכם, ב-youtube  ובאתר משרד הבריאות, ניתן למצוא סרטונים נוספים.