סקירה אינטגרטיבית: התערבויות להעברת הטיפול הסיעודי בחילופי משמרות קשורות בתוצאות משופרות למטופלים – נפילות, פצעי לחץ וטעויות בניהול תרופות- Shift-to-shift nursing handover interventions associated with improved inpatient outcomes—Falls, pressure injuries and medication administration errors

Hada, A, Coyer, F
תאריך פרסום: 
04/03/2021
מקור: 
Nurs Health

תרגום התקציר:

אינטגרטיבית הזו הייתה לזהות את הקשר בין התערבויות להעברת הטיפול הסיעודי בתוך בתיה"ח לבין תוצאות משופרות למטופל, במיוחד נפילות מטופלים, פצעי לחץ וטעויות בניהול תרופות.

לצורך הסקירה השתמשנו בפריטי דווח מועדפים לסקירות שיטתיות ולמטה-אנליזות. ביצענו חיפוש שיטתי בשבעה מאגרי נתונים אלקטרוניים, ושני סוקרים עצמאיים העריכו את המאמרים שחילצנו. הערכת האיכות של המחקרים שנכללו בסקירה נעשתה באמצעות מתודות משולבות (Mixed Methods Appraisal Tool). שמונה מחקרים עמדו בקריטריוני ההכללה.

ממצאי הסקירה מראים השפעה חיובית על תוצאות למטופל, בעלת חשיבות קלינית, שיש לשיפורים בתקשורת בעת העברת הטיפול. בכל המחקרים נמצא צמצום נפילות בין 9.3 ל-80%, צמצום בפצעי לחץ בין 45 ל-75%, וצמצום טעויות בניהול תרופות בין 11.1 ליותר מ-50%.

סקירה זו מדגישה, שהטמעה של העברת הטיפול הסיעודי ליד המיטה ואימוץ כלי העברה לשיפור התקשורת בהעברת הטיפול הסיעודי, שעברו סטנדרטיזציה, מצמצמים אירועים חריגים למטופלים, במיוחד נפילות, פצעי לחץ וטעויות בניהול תרופות. רצוי שקלינאים יתייחסו לממצאים הללו עבור הפרקטיקה הקלינית שלהם בעת העברת הטיפול.