סימון אתר לצורך פעולה פולשנית - מניעת טעויות בזיהוי איברים המיועדים לניתוח

תאריך פרסום: 
1/05/2018
מספר נוהל: 
4/2018

כחלק משמירה על בטיחות המטופל, יש להקפיד על סימון מיטבי של האיבר המנותח, טרם הכנסת המטופל לחדר הניתוח/ הטיפול.

על הרופא המבצע להסביר למטופל את מטרת הסימון, לסמן את האתר בשיתוף המטופל ותוך הסתמכות על הרשומה הרפואית, וכן לתעד את סימון האיבר וההסבר שניתן.

בין היתר, החוזר מפרט גם את טכניקת הסימון.

החוזר מחליף ומבטל חוזרים קודמים בנושא (7/1989; 55/2001)

לנוסח מלא (349.04 KB)