נייר עמדה הלשכה לאתיקה: האם רופא צריך ליידע כל עובר אורח כי אבחן בו חולי