נוהל טיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית

תאריך פרסום: 
19/11/2003
מספר נוהל: 
24/03

הנוהל בא להסדיר את דרכי האבחון והטיפול בנפגעי תקיפה מינית המגיעים לטיפול בבית חולים.

בין היתר, נקבעים כללים ביחס לקבלת הסכמה מדעת מקטינים / חסרי ישע, עירוב פקיד סעד או חוקר ילדים, תיעוד, דיווח ועוד.