מניעה וטיפול בפצע לחץ במערך האשפוז והקהילה

תאריך פרסום: 
17/03/2019
מספר נוהל: 
153/19

חוזר מינהל סיעוד, המתייחס, מעבר להנחיות הקליניות, גם לחובת התיעוד והשמירה על הרצף הטיפולי בעת טיפול בפצעי לחץ.

החוזר מבטל ומעדכן חוזר קודם בנושא, מ-2006.

לנוסח מלא (259.48 KB)