מבזק בטיחות 51: מניעה פרואקטיבית של תמותת אימהות מדימום - Proactive prevention of maternal death from maternal hemorrhage

תיאור הסוגיה:

בארצות הברית, 700 נשים בקירוב מתות מדי שנה מסיבוכים הקשורים בהריון – סטטיסטיקה מזעזעת, בהתחשב בכך שרוב מקרי התמותה הקשורים בהריון הם בני מניעה. הסיבה הנפוצה ביותר לתחלואה חמורה ולתמותה בת מניעה של אימהות היא אבדן דם נרחב בלידה. נתונים מהעת האחרונה מצביעים על עליה בשיעורי הדימום האימהי במדינות מפותחות, כולל ארצות הברית. כמו כן, שיעור התחלואה האימהית החמורה, הקשורה בדימום (מוגדרת כצורך בעירוי דם של ארבע או יותר שקיות של תאי דם אדומים, ו/או טיפול ביחידה לטיפול נמרץ במהלך הלידה או מיד אחריה), עלה על שיעור התחלואה הקשורה במצבי לידה אחרים או במצבים רפואיים אחרים, שעשויים לנבוע מסיבוכים הדורשים רמה גבוהה יותר של טיפול.

בנוסף, יש פערים גזעיים/אתניים משמעותיים בתמותה הקשורה בהריון; תמותה הקשורה בהריון בקרב נשים שחורות גבוהה בערך פי שלושה מזו של נשים לבנות. התייחסות מליאה לשיעורי התמותה הללו, שאינם מתקבלים על הדעת, תדרוש הבנה אמיתית של הגורמים התורמים, שמובילים לתמותה בקרב נשים אפרו-אמריקאיות ואוכלוסיות אחרות, שמושפעות מהם באופן לא פרופורציונלי, כדי לפתח פתרונות ממוקדים. באופן כללי, נדרשת הבנה טובה יותר של נסיבות התמותה הקשורה בהריון ושל האסטרטגיות למניעתה בעתיד.

כתוצאה מסוגיה משמעותית זו של בטיחות המטופל, ה-Joint Commission הוסיף שני סטנדרטים חדשים, בתוקף מ-1 ביולי 2020, כדי להתייחס לסיבוכים בדימום אימהי וליתר לחץ דם חמור/רעלת הריון. מבזק הבטיחות הזה מציג מידע-רקע לאסטרטגיות של ניהול דימום אימהי, שמפורטות בסטנדרט PC.06.01.01: Reduce the likelihood of harm related to maternal hemorrhage.

 

נתונים על תמותת אימהות

הקולג' האמריקאי למיילדות ולגינקולוגיה מגדיר דימום אימהי כאבדן דם מצטבר בשיעור גדול או שווה ל-1,000 מ"ל, או אבדן דם יחד עם סימנים או תסמינים של היפווולמיה, בתוך 24 שעות אחרי תהליך הלידה. כ-5-3% מהמטופלות במיילדות יסבלו מדימום אחרי לידה. אירועים בני מניעה אלה גורמים לתמותת אימהות בשיעור של 27% ברחבי העולם, ול-11.2% בארצות הברית.

סקירת מאגר נתוני האירועים הזקיפים של ה-Joint Commission, שקיבלו קידוד של תמותת אימהות או תחלואה חמורה של אימהות, לתקופה 2010 – אוגוסט 2019, מצביעה על דימום אימהי כגורם של 51% מהאירועים הזקיפים המדווחים.

במהלך 2015-2011,  המרכז לבקרת מחלות ומניעתן מדווח על 3,410 מקרי תמותה הקשורה בהריון לכל 100,000 לידות חי בארצות הברית. כשמצרפים את הכל יחד, מצבים קרדיווסקולריים היו אחראים ליותר מ-33% ממקרי התמותה הקשורים בהריון; מצבים אלה כוללים קרדיומיופתיה (10.8%), מצבים קרדיווסקולריים אחרים (15.1%) ותאונות קרדיווסקולריות (7.6%). סיבות מובילות אחרות לתמותה הקשורה בהריון כללו מצבים רפואיים שאינם קרדיווסקולריים (14.3%), זיהום (12.5%) ודימום הקשור בלידה (11.2%).

על פי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, שיעור הדימום הבתר לידתי, תוך כדי פעולות לשליטה על דימום, עלה מ-4.3 ב-1993 ל-21.2 ב-2014 לכל 10,000 אשפוזים בגין לידה, כשהעלייה חדה יותר בשנים המאוחרות יותר. שיעור הדימום הבתר לידתי, שמלווה בעירוי דם, עלה גם הוא במידה ניכרת במהלך הזמן, מ-7.9 ב-1993 ל-39.7 ב-2014.

למרות שגורמי הסיכון הנפוצים לדימום בתר לידתי ידועים (ראו מסגרת), חשוב לצייון ש-20% מהדימומים קורים לנשים שאין להן גורמי סיכון. כל צוות הלידה חייב להיות מוכן באופן קבוע למצב החירום הזה, שלעיתים קרובות אינו ניתן לחיזוי. שמירה על עירנות והתייחסות לכשלים הן אבני היסוד של חשיבה  בעלת אמינות גבוהה, ומהוות מרכיבים באסטרטגיות הטיפול בתחומי הטיפול התובעניים של ימינו.

שימוש בחבילות של דימום מיילדותי

אסטרטגיות לצמצום תחלואה ותמותה מדימום בתר לידתי כללו את השימוש בחבילות מקיפות לבטיחות בלידה, שעברו סטנדרטיזציה. חבילה של בטיחות המטופל היא קבוצה של המלצות מבוססות-ראיות לתהליכי טיפול, שידוע שהן משפרות תוצאות. מחקרים מצאו, שסטנדרטיזציה וצמצום שוני משפרים את התוצאות ואת איכות הטיפול.

כדי לסייע בקידום סטנדרטיזציה של תהליכי טיפול רפואי, המועצה לבטיחות המטופל בארגון "טיפול רפואי לנשים" (Women’s Health Care) – שמייצג את כל הארגונים המקצועיים העיקריים של טיפול רפואי בנשים – פיתחה להפצה חבילת בטיחות לדימום לידתי. נמצא שההטמעה של חבילות הבטיחות הללו, המבוססות-ראיות, מראה צמצומים משמעותיים בתחלואת אימהות. חבילת הקונצנזוס בנושא דימום לידתי מאורגנת בארבעה תחומי פעולה: מוכנות, זיהוי ומניעה, תגובה ודווח/לימוד מערכתי.

 

פעולות בטיחות שרצוי לשקול

יישום עקרונות בעלי אמינות גבוהה – כגון התייחסות לכשלון, התנגדות לפישוט פעולות וקיום מתמיד של מודעות מצבית – יכול להתבצע על ידי שימוש עקבי בחבילות בטיחות. פעולות הבטיחות שלהלן מבוססות על החבילה לבטיחות המטופלת בנושא דימום לידתי, שיצרה המועצה לבטיחות המטופל בארגון "טיפול רפואי לנשים". יותר מאשר קו מדריך חדש, חבילה זו מייצגת קוים מדריכים קיימים והמלצות קיימות באופן שמסייע לפרקטיקה עקבית. מטרת ההטמעה של חבילת הבטיחות היא שיפור תוצאות לנשים ולתינוקות.

ההכרה שלכל חברי צוות הטיפול יש תפקיד חיוני בהדרכת נשים במהלך חווית הלידה שלהן מהווה אתגר לחלק מהמוסדות. עבודה כצוות למען בטיחותם של כל מי שמעורבים בחוויית הלידה תסייע לשפר את בריאותם ואת רווחתם של ארגונים, של קהילות ושל העולם.

 

מוכנות – כל יחידת מיילדות

* קיום יחידה סטנדרטית, מאובטחת ויעודית לדימום, שיש לכלול במלאי של ביה"ח לכל תהליך מוגדר, ושכוללת כמינימום:

   - אספקה למקרי חירום של דימום, כפי שקובע ביה"ח.

   - הליכים שביה"ח אישר לתגובה של דימום חמור.

* גישה מיידית לתרופות הקשורות בדימום.

* יצירת צוות תגובה – למי לקרוא כשנדרש סיוע.

* הכשרת כל אחד מבעלי התפקידים להכרת מדיניות הדימום, במרווחים סדירים, כולל הכוונה חדשה לעובדים כאשר משתנה המדיניות, או בכל שנתיים.

* יצירת פרוטוקול לשחרור מסיבי של עירוי במקרה חירום.

* קיום תרגילים ותחקירים שנתיים רב-תחומיים, לתרגול הליכי תגובה בעת דימום.

 

זיהוי – כל מטופלת

* הערכת סיכון לדימום – קדם לידתי, בעת קבלה לאשפוז או במועד מתאים אחר.

* הדרכת המטופלת ומשפחתה להכרת סימנים ותסמינים לדימום בתר לידתי בעת השהייה בביה"ח ובבית לאחר השחרור.

 

תגובה – בכל מקרה של דימום

* יצירת תוכנית חירום סטנדרטית לניהול דימום לידתי.

* הדרכה כיצד לתקשר עם מטופלות ומשפחות במהלך האירוע ואחריו.

 

דיווח/ לימוד מערכתי – כל יחידה

* יצירת תרבות של התכנסויות מטפלים סביב מטופלות בעלות סיכון גבוה ותחקירים לאחר אירועים, כדי לזהות הצלחה והזדמנויות לשיפור.

* סקירה רב-תחומית של דימומים, שעונים על קריטריונים מסוימים, להערכת האפקטיביות של הטיפולים ושל השירותים שנותן צוות התגובות.

* ניטור מדדי תוצאות ותהליכים באמצעות הועדה המוסדית לשיפור איכות.

 

מבזק הבטיחות כולל גם הפניה למקורות.

תאריך פרסום: 
שישי, אוקטובר 25, 2019

Category: