לימודי תעודה- חדשנות בבטיחות הטיפול- האקדמית רמת גן בשיתוף משרד הבריאות