חומרים שחולקו

שיתוף מטופלים בקידום בטיחות הטיפול - דף מקורות- רקע לפאנל

דף ריכוז מקורות – רקע לפאנל "ארגונים רפואיים מקדמים בטיחות - שיתוף פעולה מטופלים-משפחות", שהתקיים במסגרת כנס היחידה לניהול סיכונים ברפואה 2019

סקירה עולמית

מקורות סקירה עולמית 2019

מצגות נבחרות

הזדמנות ראשונה לחוות דעת שניה
על תיאוריה ופרקטיקה בהקשר לזכות המטופל לקבל חוות דעת שנייה
מצגת - שחיקה וניהול סיכונים, ד"ר דרור דולפין
מצגת - ביג דאטה בשירות רפואה איכותית, פרופ' ורדה שלו