סקירה עולמית

מקורות סקירה עולמית 2018

מצגות נבחרות

ביחד משנים תרבות - 16 שנים, 16 תובנות
היחידה לניהול סיכונים בענבל מציינת 16 שנות פעילות, ומסכמת 16 תובנות הנוגעות (במישרין או בעקיפין) בתרבות בטיחות ולמידה