חומרים שחולקו

הסדרת תהליך כניסת מטפלים חיצוניים לבית החולים

מאמר הכולל מידע משפטי וביטוחי רלוונטי, ומתייחס, בין היתר, לסוגיות של הסכמה מדעת, תיעוד וכיסוי ביטוחי.

נכתב ע"י עו"ד ליאת קיסר גרשט מצוות היחידה, וחולק למשתתפי הכנס.

הקרבן השני - לרפא את המרפא

מאמר הכולל סקירת ספרות בנושא, ומתייחס, בין היתר, לסוגיות של היקף התופעה, השפעתה ודרכי סיוע והתמודדות.

נכתב ע"י ד"ר (עו"ד) שלומית צוקרמן מצוות היחידה, וחולק למשתתפי הכנס.

עקרונות מנחים לבניית טפסים

מסמך זה נועד לשמש ככלי עבודה בידי אנשי צוות מוסד רפואי, המבקשים לנסח טפסים קבועים, שאינם טפסים פנימיים עבור היחידה הרפואית, אלא טפסים שיעשה בהם שימוש מול המטופלים ו/או יחידות רפואיות אחרות. למשל: טפסי הסכמה, הפניות, טפסי מידע ועוד.

סקירה עולמית

סקירה עולמית 2016 - מקורות