כנס החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה 9.10.2018