כלי גלובלי של IHI לזיהוי טריגרים למדידת אירועים חריגים - IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events (Second Edition)

Griffin FA, Resar RK
תאריך פרסום: 
2009
מקור: 
IHI Innovation Series white paper. Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement; 2009

תיאור מפורט של כל אחד מהטריגרים (רמזים) לזיהוי אפשרות לאירועים חריגים, הדררכה מפורטת להטמעת הכלי בבית חולים. הפניה למוסדות בעולם אשר צברו ניסיון בהפעלת הכלי, בכדי לאפשר למידה מהם.

כתובת האתר: https://www.ihi.org/knowledge/pages/ihiwhitepapers/ihiglobaltriggertoolwhitepaper.aspx

לנוסח מלא (344.61 KB)