התרשלות בביצוע בדיקה גופנית נדרשת או בלקיחת אנמנזה, פוגעת גם בתהליך קבלת הסכמה מדעת

23/01/2017
שם פסק הדין: 
ת.א. 8196--09-11 ואאל עותמאן נגד ביה"ח משגב לדך

עובדות המקרה: בעקבות ניתוח אלקטיבי של בקע מפשעתי בצד ימין, נפגע אשך ימין.  יצוין, כי בעבר עבר המטופל ניתוח בקע בצד שמאל, אשר פגע באשך שמאל והפך אותו למצומק באופן משמעותי ואטרופי.

עובר לניתוח בצד ימין, לא היה הצוות מודע לכך, שלמטופל אשך מתפקד אחד בלבד, האשך הימני, וכי במידה ויפגע כעת גם אשך זה, יהפוך התובע (גבר צעיר) לעקר.    

הצוות לא ידע על מצבו המקדים של המטופל הן משום שלא בוצעה בדיקה גופנית מקדימה מלאה של שק האשכים, והן משום שהמטופל לא אמר על כך דבר.

איש הצוות שהחתים את המטופל על טופס הסכמה ונתן לו הסברים, לא הכיר כלל את המטופל, ועל כן ההסברים שניתנו לא לקחו בחשבון את מצבו המיוחד (אשך מתפקד אחד בלבד).  הסיכון לעקרות לא עלה כלל במהלך קבלת הסכמת המטופל לניתוח.   

טענות הרשלנות הרפואית נגד הצוות נדחו והתקבלה טענת התובע בדבר פגיעה באוטונומיה. לתובע נפסק פיצוי בסך 250,000 ₪.

מסרים מרכזיים שניתן ללמוד מפסק הדין:

1. במיוחד לפני ניתוחים אלקטיביים, יש לוודא באופן אקטיבי כי בוצעו הפעולות המתבקשות לצורך קבלת כל המידע הרלוונטי, על בסיסו יוכלו הן הצוות והן המטופל, לשקול את מכלול הסיכונים והסיכויים של הטיפול המוצע.
2. מן הראוי שאיש הצוות, המשוחח עם המטופל, מקבל את הסכמתו לטיפול, ומחתים אותו על טופס הסכמה - יכיר את מצבו של המטופל, על מנת שההסברים הניתנים יהיו רלוונטיים למצבו הספציפי של המטופל.

3. תשומת לב לקראת ניתוח איבר זוגי למצבו התפקודי של האיבר השני