הסדרת תהליך כניסת מטפלים חיצוניים לבית חולים

עו"ד ליאת קיסר גרשט
תאריך פרסום: 
20.12.2016
מקור: 
פורסם בכנס היחידה לניהול סיכונים ברפואה ענבל, 2016

לאור נפוצות התופעה בשנים האחרונות, מרחיב המאמר לגבי רצונו של מטופל מאושפז לקבל טיפול ממטפל חיצוני (שאינו חלק מצוות המוסד)

המאמר סוקר היבטים שונים, לרבות חיתום וכיסוי ביטוחי, הסכמה מדעת, תיעוד ועוד.

לנוסח מלא (360.69 KB)