היחידה לניהול סיכונים

ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות ממשלתית מלאה ובין שאר עיסוקיה מנהלת את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, שהינה הביטוח העצמי של ממשלת ישראל. במסגרת הקרן, פועלת, משנת 2002, היחידה לניהול סיכונים ברפואה.

  • מטרותיה ויעדיה של היחידה, בין היתר, הינם שיפור איכות ובטיחות הטיפול הרפואי, הגברת מודעות לנושאים אלו והקטנת הסיכון הביטוחי בגין אחריות מקצועית ברפואה.
  • היחידה עוסקת בניהול סיכונים במערכת הבריאות הממשלתית עבור בתי חולים כלליים, בתי חולים פסיכיאטריים, בתי חולים גריאטריים ולשכות הבריאות. 
  • היחידה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם משרדי ממשלה, גופים שונים בעלי עניין לקידום פעילות איכות ובטיחות, איגודים רפואיים מקצועיים, משרד הבריאות, מוסדות אקדמיים וכיו"ב. 
  • היחידה יוזמת ומקיימת ימי עיון, כנסים, הרצאות, סדנאות ופורומים מקצועיים לצוותים רפואיים משולבים (רופאים, אחיות ומקצועות פרא-רפואיים) בתחומים מגוונים, כגון: רפואה דחופה, כירורגיה, מיילדות, נאונטולוגיה, גנטיקה, רפואה פנימית, בריאות הנפש ועוד, וכן בנושאים מדיקולגאליים שונים, במטרה להנגיש לצוותים מטפלים מידע בנושאים הנוגעים לשגרת הטיפול שלהם, בסוגיות של רשלנות רפואית, רישום נכון ברשומה, הסכמה מדעת, סודיות וכד'. 
  • עוד מפתחת היחידה כלי הדרכה ואמצעים לשיתוף ידע, דוגמת סרטי הדרכה, וכן מפיצה מבזקי בטיחות "ענבליות" –הכוללים מסקנות המסייעות לצוותים בשגרת היום יום, מתוך רצון להגביר מודעות וידע מצד הצוותים.
  • היחידה פועלת לעדכון מתמיד של אתר האינטרנט לצורך הנגשת המידע, ולהפצת הכלים המצויים בידה.

אנו מקווים כי תמצאו באתר עניין במסגרת תפקידכם.

 

מנכ"ל ענבל - רו"ח יריב נחמה                                                                                                                                    סמנכ"ל ביטוח - עו"ד מיכל ששינסקי אביטל

03-9778001                                                                                                                                                            03-9778163

michals@inbal.co.il                                                                                                                                                    yarivn@inbal.co.il                                                                              

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                      צוות היחידה

 

עו"ד לימור כהן אשכנזי – מנהלת היחידה                                                                                                                                                                               

Limor Cohen-Ashkenazi, Adv. - Director, the Healthcare Risk Management Unit                                               

מנהלת היחידה משנת 2008.

מנהלת בית הספר מבט לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול בשיתוף חטיבת בתי החולים הממשלתיים.

בוגרת תואר שני במסלול משפט ובריאות; תואר ראשון במשפטים.

בוגרת הכשרת מנהלי סיכונים ובטיחות הטיפול במערכת הבריאות, היחידה ללימודי המשך, הטכניון

03-9778792 ; limorco@inbal.co.il                     

                                                                                                                                                                                   

 

עו"ד ליאת קיסר גרשט – מנהלת תוכן האתר

Liat Keysar Gersht, Adv. - Content Manager, the Healthcare Risk Management Unit

רפרנטית ביחידה משנת 2006.

מנהלת תוכן אתר האינטרנט, וכן אחראית על תחום ההדרכה ביחידה.

בוגרת תואר שני במסלול משפט ובריאות, תואר ראשון במשפטים.

בוגרת קורס ניהול סיכונים מתקדם, ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

03-9778138 ; liatk@inbal.co.il

 

עו"ד עידית ברזילי – ס. מנהלת היחידה

רפרנטית ביחידה משנת 2003.

אחראית על ניהול פרויקטים ביחידה, וכן על תחום המיחשוב.

בעלת תואר ראשון במשפטים.

09-9778139 ; Iditb@inbal.co.il

 

חנה גורודצקי

רפרנטית ביחידה משנת 2007.

אחראית על בניית כלי הדרכה ולמידה, סרטים, ענבליות, וארגון הכנס השנתי.  

בעלת תואר ראשון בסיעוד.  

03-9778136 ; Hanag@inbal.co.il

 

ד"ר (עו"ד) שלומית צוקרמן

רפרנטית ביחידה משנת 2015.

אחראית הערכה ומחקר וכן על תחום האתיקה ברפואה.

בעלת תואר שני ושלישי באתיקה רפואית, תואר ראשון בביולוגיה.

03-9778129 ; Shlomitz@inbal.co.il

 

עו"ד לימור לאופר פרץ

רפרנטית ביחידה משנת 2018.

אחראית על תחום קידום תקשורת בעולם הרפואה.

בעלת תואר שני במדיניות ציבורית, תואר ראשון במשפטים.

לימודי תעודה בניהול סיכונים ראשי, המכללה למנהל.

03-9778739 ; Limorl@inbal.co.il

 

                                                                                                      

אלה סבג 

ביחידה משנת 2009.

רכזת מידע רפואי, וכן אחראית לניהול התקציב.

בעלת תואר ראשון ושני במנהל עסקים.

03-9778134 ; Ellas@inbal.co.il

 

אפרת בדוסה

ביחידה משנת 2017.

רשמת רפואית, אחראית על העבודה מול יועצים, וכן עוסקת בתמיכה והדרכה של מערכת המיחשוב.

הנדסאית תוכנה.

03-9779290 ; efratb@inbal.co.il

 

שילה שפיר 

ביחידה משנת 2015.

רשם רפואי.

בעל תואר שני בלימודי מידע, תואר ראשון במדעי החיים.

03-9778142 ; shilos@inbal.co.il 

 

ליאור פרץ 

ביחידה משנת 2018.

מנהלת אדמיניסטרטיבית של מבט - בית הספר לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול.

בעלת תואר ראשון כללי עם התמחות בחינוך.

03-9778792 ; liorp@inbal.co.il

 

Healthcare Risk Management Unit

About Us

Inbal  is a governmental company which is fully owned by the Government of Israel. Among its other functions it manages the Governmental Internal Insurance Fund, for insuring the properties and practices of the Government of Israel. Within the framework of the Fund, the Healthcare Risk Management Unit has been operating since 2002.

• The goals and objectives of the Unit are, inter alia, to improve healthcare quality and safety, to increase awareness of these issues and to reduce the malpractice insurance risk with regard to professional liability in all healthcare professions of the government healthcare institutions.

• The Unit deals with risk management in government general hospitals as well as psychiatric and geriatric hospitals and supplementary Ministry of Health clinics (such as well-baby clinics and mental health clinics among others).

• The Unit works in full cooperation with government ministries, various bodies that have an interest in promoting quality and safety activities, professional medical associations, the Ministry of Health, academic institutions etc.

• The Unit initiates and conducts seminars, conferences, lectures, workshops and professional forums for integrated medical teams (doctors, nurses and other healthcare professionals), in various fields (such as emergency medicine, surgery, midwifery, neonatology, genetics, internal medicine, psychiatry etc.), and on various medicolegal subjects, in order to provide information on issues related to the staff’s routine, medical malpractice issues, accurate documentation in the medical record, informed consent, and confidentiality etc.

• The Unit also develops training tools and means for sharing knowledge, such as instructional films, and distributes quick safety newsletters (Inbaliyot), which include recommendations that will assist teams in their daily routine, in order to increase their awareness and knowledge.

• The Unit constantly updates its website with the purpose of providing information and distributing relevant tools.

We hope you will find the site useful in your professional practice.