הטמעה של תוכנית הדרכה לשחרור כדי לשפר את העברת הטיפול עבור מטופלים שמצויים בסיכון גבוה לטעויות תרופתיות Crannage AJ, Hennessey EK, Challen LM, Stevens AM, Berry TM. Implementation of a Discharge Education Program to Improve Transitions of Care for Patients at High Risk of Medication Errors- הטמעה של תוכנית הדרכה לשחרור כדי לשפר את העברת הטיפול עבור מטופלים שמצויים בסיכון גבוה לטעויות תרופתיות

Crannage AJ, Hennessey EK, Challen LM, Stevens AM, Berry TM
תאריך פרסום: 
1/6/2020
מקור: 
Annals of Pharmacotherapy

מתוך התקציר:

המחברים פיתחו תוכנית למרכז רפואי אחד, לשירותי הדרכה תרופתית בעת שחרור מאשפוז הביתה, למטופלים בסיכון גבוה לטעויות תרופתיות. הרוקח של ביה"ח מטלפן למטופלים בתוך שני ימי עסקים מיום השחרור למעקב.

מתוך 50 מטופלים שנכללו במחקר, הושג קשר טלפוני עם 78%, שמהווים עליה ב-20% מהתקופה שלפני הטמעת התוכנית. בשיחת המעקב הטלפונית מטופלים דווחו על ממוצע של נטילת 16 תרופות. שיעור האשפוזים החוזרים בתוך 30 יום היה 10% בקרב מקבלי השירות הזה, בהשוואה ל-19% לפני הטמעת התוכנית. 100% מהמטופלים ענו שהבינו את המרכיב התרופתי של הטיפול, ו-96% ענו שהשירות מספק.

מסקנה:

"השירות הזה מראה כיצד רוקחים יכולים להיות בקשר עם אוכלוסייה בסיכון גבוה ולהגדיל את נקודות המגע כדי למקסם טיפול בנקודות העברה מכריעות."