הגישה למטופל המסרב לקבל טיפול רפואי או להתפנות לבית חולים ע"י מד"א - נייר עמדה המועצה הלאומית לביואתיקה

תאריך פרסום: 
1/03/2015

נייר העמדה ממליץ לאפשר לצוותי מד"א המוזעקים לביתם של חולים לכפות עליהם פינוי, אם הם מסרבים לכך אך אנשי הצוות משוכנעים כי הם נמצאים במצב חירום מבחינה רפואית.

על-פי נייר העמדה, כאשר צוות מד"א סבור שיש הצדקה מלאה מבחינה רפואית לפנות מיד מטופל לבית החולים, עליו לנקוט בכל צעדי ההסברה כדי לשכנע את החולה או משפחתו לקבלת הסכמה. אם עודנו מסרב, יוכל הצוות לפנותו בכפייה ובכוח כאשר קיימת הצדקה שמדובר במצב חירום רפואי שבו אסור לאבד זמן וקיימת סכנת חיים או סכנה לנכות קשה ובלתי הפיכה.
ההמלצה גם מתייחסת באופן נפרד למצב שבו החולה אינו כשיר לקבל החלטות, אינו מגודר כחולה הנוטה למות והמסרבים לפינויו הם בני משפחה שאינם האפוטרופוסים על פי החוק. גם בנושא זה חובה על אנשי מד"א לתת את ההסבר הנדרש כדי לשכנע.

לנוסח מלא (272.66 KB)