הגישה למטופל המסרב לקבל טיפול רפואי או להתפנות לביה"ח ע"י מד"א - נייר עמדה המועצה הלאומית לביואתיקה- דעת מיעוט

תאריך פרסום: 
1/03/2015

לפי דעת המיעוט (ד"ר כרמל שלו), אין להסמיך אנשי צוות אמבולנס להשתמש בכוח בכדי לפנות אדם מביתו לבית חולים.

לנוסח מלא (267.67 KB)