הגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי

תאריך פרסום: 
2/04/2009
מספר נוהל: 
15/2009

יובהר כי הנוהל אינו מתייחס להגבלה פיסית של מטופלים חולי נפש, או הנמצאים במשמורת של גורמי הבטחון. 

לנוסח מלא (571.31 KB)