דו"ח ועדת ההיגוי להפחתת הגבלות מכאניות בישראל - מסקנות עיקריות- מצגת

תאריך פרסום: 
29/05/2017

ועדת ההיגוי של משרד הבריאות לצמצום קשירות פרסמה, במקביל לדו"ח המלא, גם מצגת קצרה הכוללת את מסקנותיה העיקריות:

- צורך בשינוי תפיסתי בקרב אנשי הצוות, הנחלת מסר ברור לאנשי המקצוע בדבר זכויות המטופל, היחס אליו ומערך הכוחות בינו לבין איש הצוות.

- הטמעת שיטות וכלים שיהוו חלופה לאמצעי הגבלה, ויאפשרו טיפול מיידי בהתנהגויות מאתגרות של מטופלים, באופן מקצועי, מכיל, לא כוחני ובטיחותי. לשם כך נדרשת הכשרה מתאימה לצוות.

- תרגום השינוי הערכי לפרוצדורות ונהלים אשר יחייבו את הצוותים בשטח, יבהירו את מהות השינוי, ינחו את שיקול הדעת, יאפשרו בקרה מקצועית ויעניקו מסגרת ברורה להתנהלות במצבי אמת

- מומלצת תכנית פעולה מערכתית מדורגת בת 3 שנים לצמצום ההגבלות.

- בקרה ואיסוף מידע ע"י משרד הבריאות, וכן בחינת פרטנית במסגרת המוסד הרפואי לאחר כל אירוע הגבלה.

- הקמת וועדה ציבורית לבחינת היבטים מערכתיים רחבים בבריאות הנפש.

לנוסח מלא (736.71 KB)