אפליקציית "נושמים", שהופקה על ידי אגף בכיר לאיכות ובטיחות במשרד הבריאות בשיתוף יחידה 8400 וחברת WIX.

https://www.noshmim.app/  

אפליקציית "נושמים", שהופקה על ידי אגף בכיר לאיכות ובטיחות במשרד הבריאות בשיתוף יחידה 8400 וחברת WIX- כל המידע הדרוש להפעלת מנשמים בכף ידך.