אמות המידה להפעלת מרפאות לדימות מערכת העיכול (מכוני הגסטרו)

תאריך פרסום: 
28/05/2017
מספר נוהל: 
16/2017

חוזר מינהל רפואה, המרחיב בדבר תקני כ"א, פירוט התפקידים ותחזוקת המיכשור במכוני הגסטרו, המבצעים בדיקות אנדוסקופיות של מערכת העיכול,

ובין היתר מתייחס להיבטים מדיקולגאליים שונים, כדוגמת מתן הסבר וקבלת הסכמה; תיעוד ברשומה הרפואית וביצוע מעקב אחר ממצאי הבדיקה.

לנוסח מלא (380.89 KB)