אירועים חריגים בבתי חולים: שיטות לזיהוי אירועים - Adverse Events in Hospitals: Methods for Identifying Events

Daniel R. Levinson - Inspector General
תאריך פרסום: 
3/2010
מקור: 
Washington, DC: US Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General; March 2010. Report No. OEI-06-08-00221

המסמך החשוב ביותר בעת האחרונה בארצות הברית הוא דוח מחקר שלHHS OIG (Department of Health and Human Services Office of Inspector General) ממרץ 2010, תחת הכותרת הנ"ל.

 

החוקרים בדקו בשנת 2008 מדגם אקראי של 278 אשפוזים של מטופלי Medicare במהלך שבוע, וזיהו לאחר תהליך מיון וסינון 120 אירועים חריגים. אלה שימשו בסיס להשוואה בין  5 שיטות מסוג סקירה (screening) לזיהוי אירועים חריגים:

1. סקירות של רשומות רפואיות על ידי אחיות בשיטת GTT.

2. ניתוח אינדיקטורים של המצב הרפואי של המטופלים בעת קבלתם לאשפוז  - POA (Present On Admission), מתוך נתונים מקודדים של חשבונות האשפוז, לזיהוי מצבים רפואיים שנוצרו במהלך האשפוז. קידוד האבחנות נעשה בהתאם לחקיקה בארה"ב מאז 2007, בעיקר עבור מוסדות Medicare.

3. ראיונות ותשאולים טלפוניים של מטופלים ובני משפחתם.

4. ניתוח של PSI – יישום התוכנה הייעודית לבסיס נתוני החשבונות של בתיה"ח עבור מדגם המטופלים.

5. סקירת דיווחים על אירועים שיצרו בתי החולים.

 

בין הממצאים והמסקנות העיקריים של הדוח:

בתי החולים שנבדקו לא יצרו דוחות-אירוע עבור 93% מהאירועים, כולל חלק מהאירועים החמורים ביותר, ולכן דווחים על אירועים הם מקור מידע לא אמין.

מניתוח מקרים בשתי מדינות, נקבע ש – 62% מהאירועים האפשריים, שזוהו על ידי 5 השיטות הללו, לא היו קשורים לאירועים בפועל.

בדיקת רשומות ע"י אחיות (GTT) וניתוח POA זיהו את המספר הגדול ביותר של האירועים.

בדיקת הרשומות ע"י האחיות זיהתה 93 אירועים מתוך 120; ניתוח POA זיהה 61 אירועים; ראיונות ותשאולים של מטופלים ובני משפחתם זיהו 22 אירועים, וניתוח PSI ודווחים של בתיה"ח זיהו כל אחד 8 אירועים.  

ההסבר למספר הגדול של אירועים מזוהים בשתי השיטות הראשונות נעוץ, לדעת החוקרים, הן בטווח החלות הרחב שלהן והן בדיוק של השיטות.

הממצא המרכזי הוא, שבדיקת רשומות על ידי אחיות זיהתה את הכמות הגדולה ביותר של  האירועים החריגים, ולכן יש להסיק שזו עשויה להיות הדרך האפקטיבית ביותר לניטור התרחשות של אירועים חריגים בבתי חולים.

לאור זאת, הדו"ח ממליץ, בין השאר, כי   CMS - Centers for Medicare & Medicaid Services, וכן AHRQ ימשיכו לחקור דרכים לזיהוי אירועים חריגים כאשר הם סורקים רשומות רפואיות למטרות אחרות.

AHRQ הסכים עם הממצאים, עם המסקנות ועם ההמלצות של הדו"ח.

כתובת האתר:  http://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-06-08-00221.pdf