סרטים

עקרונות פרקטיים לקבלת הסכמה מדעת
הסרט סוקר את חשיבות התהליך מול המטופל טרם קבלת הסכמתו מדעת לטיפול, ונותן עקרונות פרקטיים לניהול תהליך זה.
הסכמה וסירוב מדעת
3 סיטואציות מחיי היום-יום בבית החולים, של אינטראקציות מטפל – מטופל במסגרת תהליך קבלת הסכמה (או סירוב) לטיפול

מצגות

הסכמה וסירוב מדעת
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1-%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91.pptx