נהלים וחוזרים

קבלת הסכמה לטיפול בקטין שהורהו נאשם בעבירת מין או אלימות נגדו

תאריך פרסום:
27/02/2017
מספר נוהל:
9/2017

חוזר מינהל רפואה, בעקבות תיקון חוק זכויות החולה בסוגיה זו.

הסכמה לקבלת דם ומוצריו

תאריך פרסום:
19/01/2014
מספר נוהל:
3/2014

מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי בשבתות וחגים

תאריך פרסום:
13/11/2012
מספר נוהל:
32/2012

שימוש בטופסי הסכמה בתהליך קבלת הסכמה מדעת לטיפול

תאריך פרסום:
13/09/2010
מספר נוהל:
23/2010

מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל

תאריך פרסום:
17/02/2010
מספר נוהל:
9/2010

מיסוד הקשר בין הורים לבין מערכת הבריאות ביחס לילדיהם

תאריך פרסום:
3/06/2009
מספר נוהל:
28/09

מסירת מידע וקבלת הסכמה מהורים ביחס לילדם הקטין, ובפרט כאשר מדובר בהורים גרושים או פרודים.

הגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי

תאריך פרסום:
2/04/2009
מספר נוהל:
15/2009

יובהר כי הנוהל אינו מתייחס להגבלה פיסית של מטופלים חולי נפש, או הנמצאים במשמורת של גורמי הבטחון. 

ניתוח לתיקון שבר עצם הירך אצל קשיש ללא הסכמת המטופל

תאריך פרסום:
11/07/2004
מספר נוהל:
30/2004

ביצוע ניתוח לתיקון שבר בעצם הירך אצל קשיש, שאינו מסוגל לתת הסכמתו

נוהל טיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית

תאריך פרסום:
19/11/2003
מספר נוהל:
24/03

הנוהל בא להסדיר את דרכי האבחון והטיפול בנפגעי תקיפה מינית המגיעים לטיפול בבית חולים.

בין היתר, נקבעים כללים ביחס לקבלת הסכמה מדעת מקטינים / חסרי ישע, עירוב פקיד סעד או חוקר ילדים, תיעוד, דיווח ועוד.

הנחיות לשימוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה

תאריך פרסום:
2/04/2003
מספר נוהל:
6/03

הנחיות לשימוש ביפוי כוח לטיפול רפואי, מכוח חוק זכויות החולה

הצגת תעודת זהות לפני ביצוע פעולות רפואיות החייבות בהסכמה מדעת בכתב

תאריך פרסום:
20/02/2000
מספר נוהל:
3/2000

שימוש בתעודה מזהה לצורך הסרת ספק לגבי גילו של מטופל

חובת מסירת מידע ליולדת בזמן אשפוז

תאריך פרסום:
12/04/1999
מספר נוהל:
17/99

חובת יידוע יולדת לגבי הטיפולים הרפואיים הניתנים לילוד בריא

טפסי הסכמה מדעת

תאריך פרסום:
5/10/1997
מספר נוהל:
13/97

דוגמאות לטפסי הסכמה מדעת לתחומים המחייבים הסכמה בכתב, ובתחומים אחרים.

מגילת זכויות המטופל

תאריך פרסום:
12/08/1996
מספר נוהל:
21/96

פירוט זכויות המטופל  שקיבלו ביטוי בחוק זכויות החולה

הסכמת החולה לטיפול רפואי לאור חוק זכויות החולה

תאריך פרסום:
11/08/1996
מספר נוהל:
20/96

פירוט עקרון ההסכמה מדעת ותהליך קבלתה, לאור חוק זכויות החולה

טופס הסכמה לביצוע ניסוי/ טיפול רפואי/ ניסוי בבני אדם

תאריך פרסום:
14/06/1992
מספר נוהל:
13/92

טופס הסכמה לטיפול ניסיוני ומחקר בקטינים

תקנות בריאות העם (טפסי הסכמה), התשמ"ד-1984

תאריך פרסום:
6/02/1990
מספר נוהל:
21/90

טפסי הסכמה על פי תקנות בריאות העם (טפסי הסכמה) התשמ"ד-1984

הסכמת חולה לניתוח

תאריך פרסום:
23/03/1984
מספר נוהל:

הבהרה בנוגע לקבלת הסכמה מאדם קשיש