נהלים וחוזרים

קבלת הסכמה לטיפול בקטין שהורהו נאשם בעבירת מין או אלימות נגדו

תאריך פרסום:
27/02/2017
מספר נוהל:
9/2017

חוזר מינהל רפואה, בעקבות תיקון חוק זכויות החולה בסוגיה זו.

הגישה למטופל המסרב לקבל טיפול רפואי או להתפנות לביה"ח ע"י מד"א - נייר עמדה המועצה הלאומית לביואתיקה- דעת מיעוט

תאריך פרסום:
1/03/2015
מספר נוהל:

לפי דעת המיעוט (ד"ר כרמל שלו), אין להסמיך אנשי צוות אמבולנס להשתמש בכוח בכדי לפנות אדם מביתו לבית חולים.

הגישה למטופל המסרב לקבל טיפול רפואי או להתפנות לבית חולים ע"י מד"א - נייר עמדה המועצה הלאומית לביואתיקה

תאריך פרסום:
1/03/2015
מספר נוהל:

נייר העמדה ממליץ לאפשר לצוותי מד"א המוזעקים לביתם של חולים לכפות עליהם פינוי, אם הם מסרבים לכך אך אנשי הצוות משוכנעים כי הם נמצאים במצב חירום מבחינה רפואית.

על-פי נייר העמדה, כאשר צוות מד"א סבור שיש הצדקה מלאה מבחינה רפואית לפנות מיד מטופל לבית החולים, עליו לנקוט בכל צעדי ההסברה כדי לשכנע את החולה או משפחתו לקבלת הסכמה. אם עודנו מסרב, יוכל הצוות לפנותו בכפייה ובכוח כאשר קיימת הצדקה שמדובר במצב חירום רפואי שבו אסור לאבד זמן וקיימת סכנת חיים או סכנה לנכות קשה ובלתי הפיכה.
ההמלצה גם מתייחסת באופן נפרד למצב שבו החולה אינו כשיר לקבל החלטות, אינו מגודר כחולה הנוטה למות והמסרבים לפינויו הם בני משפחה שאינם האפוטרופוסים על פי החוק. גם בנושא זה חובה על אנשי מד"א לתת את ההסבר הנדרש כדי לשכנע.

טיפול בנפלים, עוברים מתים, תינוקות רכים וחלקי גוף אדם

תאריך פרסום:
23/06/2014
מספר נוהל:
24/2014

החוזר מסדיר את ההגדרות השונות שבכותרת, וקובע הנחיות לעניין רישום, טיפול והעברה לקבורה , וכן לעניין בירור רצון המטופל/ משפחתו בהקשרים אלו.  

הסכמה לקבלת דם ומוצריו

תאריך פרסום:
19/01/2014
מספר נוהל:
3/2014

מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי בשבתות וחגים

תאריך פרסום:
13/11/2012
מספר נוהל:
32/2012

שימוש בטופסי הסכמה בתהליך קבלת הסכמה מדעת לטיפול

תאריך פרסום:
13/09/2010
מספר נוהל:
23/2010

מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל

תאריך פרסום:
17/02/2010
מספר נוהל:
9/2010

מיסוד הקשר בין הורים לבין מערכת הבריאות ביחס לילדיהם

תאריך פרסום:
3/06/2009
מספר נוהל:
28/09

מסירת מידע וקבלת הסכמה מהורים ביחס לילדם הקטין, ובפרט כאשר מדובר בהורים גרושים או פרודים.

הגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי

תאריך פרסום:
2/04/2009
מספר נוהל:
15/2009

יובהר כי הנוהל אינו מתייחס להגבלה פיסית של מטופלים חולי נפש, או הנמצאים במשמורת של גורמי הבטחון. 

ניתוח לתיקון שבר עצם הירך אצל קשיש ללא הסכמת המטופל

תאריך פרסום:
11/07/2004
מספר נוהל:
30/2004

ביצוע ניתוח לתיקון שבר בעצם הירך אצל קשיש, שאינו מסוגל לתת הסכמתו

נוהל טיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית

תאריך פרסום:
19/11/2003
מספר נוהל:
24/03

הנוהל בא להסדיר את דרכי האבחון והטיפול בנפגעי תקיפה מינית המגיעים לטיפול בבית חולים.

בין היתר, נקבעים כללים ביחס לקבלת הסכמה מדעת מקטינים / חסרי ישע, עירוב פקיד סעד או חוקר ילדים, תיעוד, דיווח ועוד.

הנחיות לשימוש בייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה

תאריך פרסום:
2/04/2003
מספר נוהל:
6/03

הנחיות לשימוש ביפוי כוח לטיפול רפואי, מכוח חוק זכויות החולה

הצגת תעודת זהות לפני ביצוע פעולות רפואיות החייבות בהסכמה מדעת בכתב

תאריך פרסום:
20/02/2000
מספר נוהל:
3/2000

שימוש בתעודה מזהה לצורך הסרת ספק לגבי גילו של מטופל

חובת מסירת מידע ליולדת בזמן אשפוז

תאריך פרסום:
12/04/1999
מספר נוהל:
17/99

חובת יידוע יולדת לגבי הטיפולים הרפואיים הניתנים לילוד בריא

טפסי הסכמה מדעת

תאריך פרסום:
5/10/1997
מספר נוהל:
13/97

דוגמאות לטפסי הסכמה מדעת לתחומים המחייבים הסכמה בכתב, ובתחומים אחרים.

מגילת זכויות המטופל

תאריך פרסום:
12/08/1996
מספר נוהל:
21/96

פירוט זכויות המטופל  שקיבלו ביטוי בחוק זכויות החולה

הסכמת החולה לטיפול רפואי לאור חוק זכויות החולה

תאריך פרסום:
11/08/1996
מספר נוהל:
20/96

פירוט עקרון ההסכמה מדעת ותהליך קבלתה, לאור חוק זכויות החולה

טופס הסכמה לביצוע ניסוי/ טיפול רפואי/ ניסוי בבני אדם

תאריך פרסום:
14/06/1992
מספר נוהל:
13/92

טופס הסכמה לטיפול ניסיוני ומחקר בקטינים

תקנות בריאות העם (טפסי הסכמה), התשמ"ד-1984

תאריך פרסום:
6/02/1990
מספר נוהל:
21/90

טפסי הסכמה על פי תקנות בריאות העם (טפסי הסכמה) התשמ"ד-1984

הסכמת חולה לניתוח

תאריך פרסום:
23/03/1984
מספר נוהל:

הבהרה בנוגע לקבלת הסכמה מאדם קשיש