חקיקה

חוק זכויות החולה

סעיפים רלוונטים:
פרק ד' לחוק: סעיפים 13 - 16א

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א -1991

חוק ספציפי העוסק באוכלוסיית חולי הנפש, תוך קביעת סטנדרטים לעניין הסכמה מדעת; שמירת סודיות ועוד

סעיפים רלוונטים:
סעיפים 42-43

פקודת הנזיקין

אדם המשתמש בכוח נגד גופו של אדם ללא הסכמתו עלול לחוב על כך בנזיקין; הסייגים לקביעה של שימוש בכוח נגד גופו של אדם ללא הסכמתו.

סעיפים רלוונטים:
23, 24

חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005

באילו תנאים תחשב הבעתו של חולה הנוטה למות כהסכמה לוותר על חייו.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1992

הסכמת הורי הקטין לפעולה משפטית שלו, ביטול פעולות של קטין, סייג לביטול פעולות, פעולות משפטיות של פסול דין, הצורך בהסכמת שני ההורים לביצוע פעולה ביחס לילדם.

סעיפים רלוונטים:
סעיפים 4-6, סעיף 9, סעיף 18, סעיף 19

חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984

אופן מתן הסכמה להפנוט

סעיפים רלוונטים:
סעיף 5

חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, תשנ"ו-1996

אופן מתן הסבר לקטין על אופן בדיקת האיידס ומשמעותה

סעיפים רלוונטים:
סעיף 1

חוק מידע גנטי, תשס"א-2000

החובה לקבלת הסכמתו מדעת של נבדק לביצוע בדיקת DNA, החובה לתת הסבר נוסף ובכתב לעריכת בדיקה גנטית, אופן מתן הסכמה מדעת ע"י קטין

סעיפים רלוונטים:
סעיף 11, סעיף 12, סעיף 25, סעיף 26

תקנות בריאות העם (בדיקת אבחנה פולשנית בהריון), תשע"ב - 2011

חובת מתן הסבר למטופלת וקבלת הסכמה מדעת בכתב טרם ביצוע בדיקת אבחנה פולשנית במהלך הריון, ולרבות בדיקת מי שפיר ובדיקת סיסי שליה.

תקנות בריאות העם (הפרייה חוץ גופית), תשמ"ז-1987

הסכמה להפרייה בזרעו של תורם, אופן קבלת הסכמה מאישה ובעלה לצורך ביצוע ההפרייה.

סעיפים רלוונטים:
סעיף 6, סעיף 14

תקנות בריאות העם (טופסי הסכמה), תשמ"ד-1984

הוראות שונות המתייחסות לחובה להחתים אדם על טופס הסכמה בבואו להתאשפז, לעבור ניתוח או צנתור.

תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) התשמ"ז 1987

סעיפים רלוונטים:
סעיף 1, תוספת ראשונה, תוספת שנייה

תקנות טיפול בחולי נפש, תשנ"ב-1992

אופן קבלת חולה לאשפוז מרצון

סעיפים רלוונטים:
סעיף 13