הרצאות מצולמות

כלים פרקטיים לניהול רשומה רפואית
הסרט מציג כלים פרקטיים לגורמים המטפלים בעת ניהול הרשומה הרפואית, ואת תפקידה החשוב של הרשומה בניהול הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי