סרטים

סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הרשומה הרפואית ככלי להבטחת רצף טיפולי: 3 סיטואציות הממחישות את חשיבותה של הרשומה, ובפרט בצמתי טיפול

מצגות

הרשומה הרפואית
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1_0.pptx