הרצאות מצולמות

אחריות מקצועית ברפואה - בין טעות לרשלנות
לא כל טעות היא רשלנות, ולא כל נזק למטופל מקורו ברשלנות הגורם המטפל. איך בית המשפט מכריע ? על כך ועוד בהרצאה זו.