סרטים

מתן דם
הסרט ממחיש את החשיבות בהקפדה על נהלי עבודה בצמתי סיכון, חשיבות זיהוי מטופל טרם מתן דם ועוד
קיבעון מסוכן
על הסיכון שבקבעון מחשבתי בעת אבחנה וטיפול במטופל, וחשיבות העיון במסמכים ומידע קודם לשם שימור רצף טיפולי

מצגות

רשלנות רפואית
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1-%20%D7%A8%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA.ppt