חקיקה

חוק זכויות החולה

פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

הגדרה של עוולת הרשלנות ושל חובת הזהירות

סעיפים רלוונטים:
סעיפים 35 ו-36