נהלים וחוזרים

נוהל למניעת הדבקה ב- HIV של שותף/פה ליחסי מין או בדרך אחרת

תאריך פרסום:
28/11/2021
מספר נוהל:
14/2021

חוזר 14/2021 המבטל את חוזר 45/2005

נוהל למניעת הדבקה ב- HIV של שותף/פה ליחסי מין או בדרך אחרת

העדכון כולל את החבות החוקית של נשא שלא לחשוף אחרים לנגיף, את החבות החוקית והאופן שעל הצוותים המטפלים

לפעול למניעת הדבקה, וכן את השינויים במדע הרפואה אשר משפיעים על אלה.

 

מגילת זכויות המטופל בראיה של חובות המטפל

תאריך פרסום:
2/02/2021
מספר נוהל:
9/2006

מתן מידע רפואי לקרובי החולה

תאריך פרסום:
20/07/2003
מספר נוהל:
53/2003

דרכי זיהוי מטפל ועובד בריאות

תאריך פרסום:
9/05/2001
מספר נוהל:
12/01

הסודיות הרפואית וצנעת הפרט

תאריך פרסום:
24/02/1996
מספר נוהל:
04/96