סרטים

תקשורת מיטבית
לתקשורת מיטבית בין אנשי צוות ישנה השפעה ישירה על איכות ובטיחות הטיפול
סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הרשומה הרפואית ככלי להבטחת רצף טיפולי: 3 סיטואציות הממחישות את חשיבותה של הרשומה, ובפרט בצמתי טיפול
הסכמה וסירוב מדעת
3 סיטואציות מחיי היום-יום בבית החולים, של אינטראקציות מטפל – מטופל במסגרת תהליך קבלת הסכמה (או סירוב) לטיפול