מאמרים

החולה הקטין הנוטה למות - בין משפט (ישראלי) למשפט (עברי)

ד"ר (משפטים) יוסי גרין
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 69
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). עניינו של מאמר זה בהליך קבלת ההחלטות בעניינו של החולה הקטין הנוטה למות. אוכלוסיית הקטינים ברובה הגדול...קראו עוד

דאגה וטיפול עד הסוף - על המתת חסד, סדציה פליאטיבית והחוק שביניהם

ד"ר רון צבר, ד"ר לימור מלול
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 141
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). הטיפול הפליאטיבי בסוף החיים, המעוגן גם כחובה במסגרת חוק החולה הנוטה למות, ביקש לתת מענה לסיטואציות...קראו עוד

הפסקת טיפול מול הימנעות מטיפול

פרופ' שמעון גליק
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 137
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). מאמר זה מתאר כיצד, בניגוד לגישה הרווחת בעולם הביואתי המערבי, מבדיל החוק הישראלי בין הפסקת טיפול להימנעות...קראו עוד

חוק החולה הנוטה למות - עבר, הווה ועתיד, מנקודת מבט מערכתית

ד"ר מרדכי הלפרין
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 121
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). כותב המאמר סוקר את התהליכים שהובילו, משפטית, להסדרת הטיפול בחולה הנוטה למות, לרבות הדיונים במסגרת ועדת...קראו עוד

הדרך המיוחדת אל חוק החולה הנוטה למות - איך מגיעים להסכמה כללית בתנאים של חילוקי דעות עקרוניים

פרופ' אסא כשר
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 114
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). חוק החולה הנוטה למות נוצר, רובו ככולו, בועדה ציבורית מטעם משרד הבריאות. הועדה כללה ועדת משנה לערכים...קראו עוד

לאכול עד המוות - הזנת המטופל בסוף החיים

דנה ויינר וד"ר עפרה גולן, עו"ד
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 90
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). נושא ההזנה המלאכותית בסוף החיים הוא טעון ומורכב. מחד, זהו טיפול שנועד לספק לחולה את הצרכים הבסיסיים של...קראו עוד

בין הסדר חוקי למענה קליני - הטיפול בחולה המתמודד עם מחלה חשוכת מרפא לאור חוק החולה הנוטה למות

ד"ר לימור מלול, עו"ד נורית דסאו
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 41
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). במאמר זה נכתב, כי אף התפתחות המדע והטכנולוגיה תרמו רבות ליכולת הרפואה להאריך חיים, אך זו לא לוותה בשמירה...קראו עוד

החולה הנוטה למות והחוק - עזר או כנגדו?

דר' עפרה גולן, ד"ר אהד אבני, אליאב כהן, פרופ' מאיר ברזיס
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 28
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). מאמר זה מציג את חשיבות השיח בנושא תכנון טיפול מקדים בסוף החיים, ואת הדרכים שנקבעו בחוק למתן הוראות...קראו עוד

הסדרה לטיפול הרפואי בסוף החיים דורשת הרבה יותר מחקיקה

פרופ' מאיר ברזיס
תאריך פרסום:
יולי 2019
מקור:
רפואה ומשפט - גליון 51 - מדור מיוחד בנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, עמ' 16
במסגרת גליון 51 של כתב העת "רפואה ומשפט", נכלל מדור מרכזי העוסק בנושא " הטיפול בחולה הנוטה למות - הסדרה מתקנת בשדה הקליני והמשפטי אל מול חוק החולה הנוטה למות ", ובו 9 מאמרים (כולם בפרק זה באתר). במאמר זה פרופ' ברזיס סבור כי החוק אינו מספק כלים להתמודדות בשטח. הוא רואה בקץ החיים הזדמנות להחזיר...קראו עוד

חוק החולה הנוטה למות - האמנם איזון ביו-אתי ראוי?

פרופ' עמוס שפירא
תאריך פרסום:
01/01/2013
מקור:
רפואה ומשפט – גיליון מיוחד בנושא אתיקה ומשפט בבריאות - ינואר 2013
בחינת מאפייניה הראויים של הביו-אתיקה הישראלית, ויישום המסקנות במקרה מבחן של חוק החולה הנוטה למות . נטען, כי החוק במתכונתו הנוכחית כשל בהצבת גבולות האיזון הנורמטיביים הנאותים, ולכן אינו בגדר "ביו אתיקה כחול-לבן" ראויה. המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה במסגרת כנס בנושא "אתיקה ומשפט: השראה יריבות ודיאלוג...קראו עוד

בין חוק זכויות החולה לחוק החולה הנוטה למות: התקדמות או הליכה לאחור?

ישראל (איסי) דורון, כרמל שלו
מקור:
רפואה ומשפט, גיליון מס' 43, עמוד 25 - ינואר 2011
המאמר מתייחס לתחולתו המוגבלת של חוק החולה הנוטה למות, תוך בחינה משפטית של הדין החל בתחום המתת החסד בישראל כלפי חולים שאינם נכללים תחת חוק זה. המאמר מדגים מתוך הפסיקה לגבי זכותם של חולים כרוניים ודמנטיים (שאינם מוגדרים כ"נוטים למות" עפ"י החוק) שלא יאריכו את חייהם באופן מלאכותי.קראו עוד

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005, במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

יעל אדלשטיין
מקור:
רפואה ומשפט, גיליון מס' 42, עמ' 55 - יולי 2010
המאמר מתייחס לניסיונות התיקון של חוק החולה הנוטה למות, בכוונה לכלול בו מרכיבים וקבוצות חולים הנעדרים כיום מנוסחו. המאמר מציג את הקולות הקוטביים בעניין זה- מחד המצדדים בזכות האדם לאוטונומיה וזכותו על גופו, ומאידך - אלה הרואים בחוק הנוכחי כאיזון הולם וראוי בין ערכים יהודיים לדמוקרטיים, שאין להפרו...קראו עוד

מוות במרשם רופא

פרופ' אבינעם רכס
מקור:
זמן הרפואה, יוני - יולי 2010 (עמ' 48)
התייחסות להצעת החוק של ח"כ לחיים אורון המאמצת את "חוק מוות בכבוד" שמיישמת מדינת אורגון בארה"ב מאז שנת 1998, ואשר אומץ לאחרונה גם במדינות נוספות. המחבר מציין את תמיכת הלשכה לאתיקה של הר"י בעיקרון האוטונומיה של המטופל על גופו, על חייו ועל מותו, וכי יש לכבד את הדרך והמועד שבחר כדי לסיים את חייו. עם...קראו עוד

החירות לתום חיים מכובד – הלכות הזמן

ד"ר נילי טבק, ראש החוג לסיעוד ויחידת האתיקה בביה"ס למקצועות הבריאות, אוניברסיטת תל אביב.
מקור:
ידיעון האגודה לרפואה ולמשפט בישראל, ינואר 2007.
המחברת מתייחסת לדילמה החשובה שנסבה על "תום החיים", בעקבות הקידמה הרפואית. דילמה זו מחדדת את הסוגיות הקשורות בזכות האדם על חייו ובזכותו למות בכבוד. בעידן המודרני, התמורות הטכנולוגיות והמדעיות תורמות להארכת חיים מחד גיסא, אולם גם לפגיעה באיכות החיים מאידך גיסא, בגין הארכת הסבל המתמשך של החולה. במצב...קראו עוד

הטיפול בחולה "הנוטה למות" וניסיונות החקיקה

משה טלגם, שופט (בדימוס)
מקור:
"המשפט", כתב עת לענייני משפט, בית הספר למשפטים - המסלול האקדמי, המכללה למנהל, 2004.
מאמר זה נכתב ופורסם טרם נחקק חוק החולה הנוטה למות. המחבר מעלה את הבעיות שמעורר נושא זה, השנוי במחלוקת; סוקר את המצב החוקי ואת הפסיקה הנוהגת; מציג את הגישה השמרנית מול הליברלית; בוחן את הצעת החוק ומביא את עמדתו שלו, המצדדת באוטונומיה של המטופל. התקדמות הרפואה מאפשרת הארכה של חיי אדם, אך עם זאת עלולה...קראו עוד