סרטים

מצגות

מצגת פורום בריאות הנפש 2016
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9%202016-%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA.pptx
רשומה רפואית ככלי לניהול טיפול - בבריאות הנפש
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20-%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9.pptx
חובת הסודיות למול חובת הדיווח בבריאות הנפש
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9_0.pptx
גבולות אחריות המטפל לאובדנות מטופל
https://riskmanage.inbal.co.il/files/a7688d6965474170106c3f0b082cbee5/field/file/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%9C_0.pptx